Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 25-27.03.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 25-27.03.2022 συνολικά 223.851 ελέγχους και κατέγραψαν 319 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 159.400€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε (3) επιχειρήσεις, (30) ημερών σε (1) επιχείρηση.  

H Eλληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 196.024

 

Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεωνΑ. Κυριότερες παραβάσεις:

 1. Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
 2. Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 900€ (3x300€) σε τρία (3) καταστήματα για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε έναν (1) εργαζόμενο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας. Επιπλέον επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο κατάστημα για εξυπηρέτηση πελάτη άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου. Επιπλέον επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου. Επιπλέον επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας (2η παράβαση) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για είσοδο πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου. Επιπλέον επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε (17.466) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. πραγματοποίησε εκατόν σαράντα επτά (147) ελέγχους σε επιχειρήσεις-καταστήματα για την εφαρμογή των μέτρων κατά της COVID-19 και σε εκατόν δέκα (110) φυσικά πρόσωπα για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, που έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε εκατόν δέκα εννέα (119) αντικείμενα.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν χίλια διακόσια οκτώ (1.208) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας προστασίας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ (2.498) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid FGR.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά (2) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.