Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τo Σάββατο 03.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 03.07.2021 συνολικά 97.368 ελέγχους και κατέγραψαν 47 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.


Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 59.700€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δυο (2) επιχειρήσεις.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (95.562).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

3. Μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο), επέβαλε 15νθημερη αναστολή λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 5.000€ για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.
 • Η ΕΑΔ, μετά από ελέγχους κατά τις βραδινές – πρώτες πρωινές ώρες σε συνολικά δώδεκα (12) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε δυο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€). Αναλυτικά, στη μια περίπτωση το πρόστιμο (5.000€) επιβλήθηκε σε καφέ – μπαρ γιατί βρέθηκε να επιτρέπει τη φιλοξενία μη καθήμενων πελατών. Στη δεύτερη περίπτωση το πρόστιμο (5.000€) επιβλήθηκε σε κέντρο διασκέδασης λόγω υπέρβασης του ορίου πελατών. Συγκεκριμένα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα έπρεπε ο συνολικός αριθμός των πελατών να ανέρχεται στους 206 αλλά κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των πελατών υπερέβαινε τους 600.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών σε εξωτερικό χώρο.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 15νθημερη αναστολή λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε επτακόσια ενενήντα πέντε (795) αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα. Κατά τους ελέγχους καταγράφηκαν δυο παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε τρεις (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.
 • Το Λιμενικό διενήργησε χίλιους έντεκα (1.011) ελέγχους, από τους οποίους δεν προέκυψαν παραβάσεις και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.