Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 05.03.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 05.03.2022 συνολικά 74.927 ελέγχους και κατέγραψαν 154 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 53.700€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά δύο (2) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 68.827

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Παραβίαση καραντίνας λόγω νόσησης από covid 19

3. Mη τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θεατών

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

 

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 1.200€ (1x600€ + 2x300€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε εργαζομένους σε αυτό, για μη χρήση μάσκας.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 15.000€ (2x7.500€) για μη τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θεατών και μη εκτεταμένη χρήση μάσκας εντός γηπέδου
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη πελάτη καταστήματος για επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού και εγγράφου ταυτοπροσωπίας με στοιχεία που αφορούσαν σε άλλο άτομο και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000€.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη με πλαστά πιστοποιητικά (αναλυτικά αναφορά στην προηγούμενη περίπτωση).

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη πολίτη και επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5000€ για παραβίαση καραντίνας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πέντε (5) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ έκαστο.

 

Επικράτεια

  • Το Λιμενικό πραγματοποίησε πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (5.195) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν τριάντα έξι (36) αντικείμενα, καταγράφηκε μία (1) παράβαση και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 600€. Επιπλέον, έλεγξαν εκατό δύο (102) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά επτακοσίων εξήντα επτά (767) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid (σύνολο φυσικών προσώπων 869).
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις για παραβίαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.