Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 06.11.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 06.11.2021 συνολικά 99.258 ελέγχους και κατέγραψαν 601 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 228.150€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε είκοσι πέντε (25) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 90.882

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ Μη τήρηση αποστάσεων
 2. Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
 3. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ ορίου πελατών εντός του καταστήματος
 4. Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση ψυχαγωγίας για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5000€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, επιπλέον επέβαλε συνολικά διοικητικά πρόστιμα 600€ (2x300€) στον κάθε πελάτη.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση ψυχαγωγίας για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ενός πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για άρνηση επίδειξης πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή rapid test.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικα πρόστιμο ύψους 2.100€ σε επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ (6x5000€) σε έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, επιπλέον επέβαλε συνολικά πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.600€ (2x5.300€) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών καθώς και για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο, των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.

 

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον κάθε πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε τρεις (3) επιχειρήσεις, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για έλλειψη αντισηπτικών στα τραπέζια.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιβήθηκαν επίσης πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε επιχείρηση και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε τέσσερεις (4) επιχειρήσεις, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον κάθε πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε αλλοδαπό, για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας κατά την είδοδό του στη χώρα.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5000€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.000€ σε επιχείρηση και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000€ (4x5000€) σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε συνολικά πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε τέσσερεις (4) επιχειρήσεις, για μη ανάρτηση ενδεικτικής πινακίδας σε εμφανές σημείο των κατ/των για το μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ιδιοκτητών και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5000€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, επιπλέον επέβαλε συνολικά πρόστιμα 300€ στον κάθε πελάτη.

 

Επικράτεια

 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε ενενήντα ένα (91) αντικείμενα, καταγράφηκαν επτά (7) παραβάσεις και επιβλήθηκαν επτά (7) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 11.500€. Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν χίλια διακόσια ενενήντα (1290) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων πεντακοσίων ογδόντα τριών (1583) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε έξι χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα πέντε (6.995) ελέγχους, δεν διαπιστώθηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έντεκα (11) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρεις (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.