ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 08.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 08.05.2021 συνολικά 108.462 ελέγχους και κατέγραψαν 758 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 240.400€ και πραγματοποιήθηκε μια (1) σύλληψη.

108.462

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

240.400€

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

758

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

5 επιχειρ/σεις x 15 ημέρες

          

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (90.901).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας / Μη τήρηση αποστάσεων
 • Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης μετακίνησης
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις.

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη για παραβίαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 1.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας, εξυπηρετώντας τρεις (3) πελάτες και από 300€ πρόστιμο σε κάθε πελάτη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 3.000€ πρόστιμο και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αναπαραγωγή μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε από 1.000€ σε δυο ιδιοκτήτες (2x1000€) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 3.000€ πρόστιμο και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος και σε επιβολή προστίμου από 300€ στους επτά (7) πελάτες, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επιβολή προστίμου 6.000€ σε δυο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (2x3000€) και σε αντίστοιχες αναστολές λειτουργίας, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών έκαστη, για μη τήρηση του ορίου πελατών και των κανόνων λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια
 • Η ΕΑΔ προχώρησε στον έλεγχο εξήντα (60) αντικειμένων και σε συνολικά τριακόσια εβδομήντα εννέα (379) φυσικά πρόσωπα, σε Δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης.

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν και αφορούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών της χώρας υπό προϋποθέσεις, όπως οι αποστάσεις μεταξύ των ομπρελών, ο συγκεκριμένος αριθμός ξαπλωστρών και ατόμων ανά παρέα, η απολύμανση κατά την εναλλαγή πελατών καθώς και τα υποχρεωτικά self test στους εργαζόμενους.