Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 9.04.22

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 9 Απριλίου 2002 συνολικά 91.297 ελέγχους και κατέγραψαν 100 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 23.460€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) και εξήντα (60) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτήστικε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 84.527

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

2. Παραβίαση καραντίνας λόγω νόσησης από covid 19

3.Εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

4. Για είσοδο στη χώρα χωρίς το πιστοποιητικό PLF

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ημεδαπής για παράβαση του άρθρου 285 του Π.Κ. και επιβολή ενός (1) διοικητικού μέτρου αναστολής λειτουργίας της τάξεως των εξήντα (60) ημερών (ως τέταρτη κατ’ επανάληψη τελούμενη παράβαση ιδίου διοικητικού χαρακτήρα) διότι ως ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επέτρεψε την είσοδο και εξυπηρέτηση σε τρείς (3) πελάτες που στερούνταν σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Αντιστοίχως, βεβαιώθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο στους προαναφερόμενους πελάτες, διότι βρίσκονταν εντός του εν λόγω καταστήματος χωρίς να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό εμβολιασμού/ νόσησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

 

Επικράτεια

  • Το Λιμενικό πραγματοποίησε έξι χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα πέντε (6.585) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν σαράντα ένα (41) αντικείμενα και δεν καταγράφηκαν παραβάσεις και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εκατόν σαράντα τέσσερα (144) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων τριών (1003) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (σύνολο φυσικών προσώπων 1147).
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παραβίαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Δεν βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.