Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 10.04.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το Σάββατο, 10.04.2021 συνολικά 82.411 ελέγχους και κατέγραψαν 1.478 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 477.000€.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.197).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας, μη νόμιμη μετακίνηση και μη κατοχή βεβαίωσης κυκλοφορίας.
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις σε οικίες.
 • Παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων και εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών.
 • Μη τήρηση αναστολής λειτουργίας καταστήματος.
 • Παραβίαση της υποχρέωσης κατ’ οίκον παραμονής (καραντίνα).

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκατέσσερις (14) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μη τήρηση του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, καθώς και για διοργάνωση και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών/υπευθύνων καταστημάτων για παραμονή πελατών στους εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τους επέβαλε συνολικά 6.000€ πρόστιμο (από 3.000€ αντίστοιχα), καθώς και από 300€ σε οκτώ (8) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο κομμωτηρίου για παρουσία πελάτη χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού και 300€ σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο αναψυκτηρίου και 300€ σε πελάτη, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε εστιατόριο για παραμονή πελατών και από 300€ σε τέσσερις (4) πελάτες, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε διοργανώτρια συνάθροισης σε οικία και από 300€ σε έξι (6) παρευρισκόμενους, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη προσωρινά υπεύθυνης οίκου ανοχής και τριών (3) εργαζομένων, επέβαλε πρόστιμο 3.000€ στην προσωρινά υπεύθυνη και από 600€ στις τρεις (3) εργαζόμενες και σε πελάτες για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε από 3.000€ πρόστιμο σε τρείς (3) ιδιοκτήτες καφέ-μπαρ για παραμονή πελατών στον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη και επιβολή προστίμου 5.000€ σε ιδιοκτήτη καφενείου και από 300€ σε τρείς (3) πελάτες, στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο ουζερί-μεζεδοπωλείου για παραβίαση αναστολής λειτουργίας, 5.000€ στον ιδιοκτήτη και από 300€ σε τέσσερις (4) πελάτες, στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη σε σύλληψη και επιβολή προστίμου 5.000€ για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία που είχε μισθωθεί, 5.000€ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της οικίας και από 300€ σε έντεκα (11) παρευρισκόμενους για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη σε σύλληψη ημεδαπής και επιβολή προστίμου 3.000€ για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία με τη συμμετοχή επτά (7) ακόμα ατόμων. Στους συμμετέχοντες βεβαιώθηκε πρόστιμο 300€ έκαστος για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ενός νόμιμου εκπροσώπου ιδιοκτήτριας εταιρείας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο 3.000€ για παραμονή πελατών στον εξωτερικό χώρο αυτού, στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε είκοσι ένα (21) παρευρισκόμενους για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην περιφέρεια Κρήτης.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου.