Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 13.02.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το Σάββατο, 13.02.2021 συνολικά 60.908 ελέγχους και κατέγραψαν 1.065 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 344.200€.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (53.132).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων
 • Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη καταστήματος ψιλικών, για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη καφενείου και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ατόμου για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, στη Θεσσαλονίκη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καφετέριας και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 5.000€ πρόστιμο σε ιδιώτη για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 500€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη επιχείρησης για χορήγηση ψευδούς βεβαίωσης εργασίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ-μίνι μάρκετ για παραμονή πελατών εντός και εκτός του καταστήματος, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ψητοπωλείου και από 300€ πρόστιμο σε έντεκα (11) πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμα 3.000€ και 5.000€ αντίστοιχα, για διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε οκτώ (8) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη επαγγελματικού χώρου για διοργάνωση συνάθροισης και σε επιβολή προστίμου από 600€ σε δύο (2) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη τήρηση ελάχιστης απόστασης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωσης ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ οκτώ (8) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Συγκεκριμένα, δύο (2) διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν σε υπαλλήλους της Ο.Σ.Υ. διότι ευρισκόμενοι σε κλειστό χώρο (φυλάκιο) δεν έκαναν χρήση μάσκας. Επιπλέον, επιβλήθηκαν έξι (6) διοικητικά πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, επειδή συμμετείχαν σε ομαδική αθλητική δραστηριότητα άνω των δέκα (10) ατόμων.

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.