Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 14.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 14.08.2021 συνολικά 217.733 ελέγχους και κατέγραψαν 184 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 171.050€.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (111.245).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

3.Μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000€ (2x10.000€) σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ - μπαρ) και επέβαλε αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ) και επέβαλε αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για μη τήρηση αποστάσεων μεταξύ των πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 16.800€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Κασσάνδρας. Αναλυτικά, επέβαλε 10.000€ πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κέντρο διασκέδασης για μη τήρηση της υποχρέωσης φιλοξενίας μόνο καθήμενων πελατών στον εσωτερικό χώρο. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε καφέ μπαρ για μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης και 1.800€ πρόστιμα για μη χρήση μάσκας από έξι (6) εργαζόμενους σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη κυλικείου – καφέ, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις ιδιοκτήτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείων) και τους επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση στον εσωτερικό χώρο ατόμων χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε ιδιοκτήτη καφέ μπαρ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.500€ σε ιερωμένο για μη τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε άτομο για μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στη χώρα.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε αναστολή λειτουργίας εξήντα (60) ημερών σε σνακ μπαρ για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών (ήταν η 3η παράβαση).
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε σνακ μπαρ για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε σνακ μπαρ για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση στον εσωτερικό χώρο ατόμου χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους σε αυτά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.700€ (19x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε επιχείρηση διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων σε υπαίθριο χώρο και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων (όρθιοι θεατές, μη χρήση μάσκας).
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.000€ (1x10.000 και 1x2.000€) σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε εστιατόριο – καφέ μπαρ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 6.000€ σε ιδιοκτήτη επιχείρησης και αναστολή λειτουργίας τριάντα (30) ημερών, για μη διάθεση δωρεάν μασκών στους πελάτες.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε δώδεκα (12) αντικείμενα, καταγράφηκαν πέντε (5) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πέντε (5) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 16.800€ και αναστολή λειτουργίας για δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε χίλια επτακόσια τριάντα εννέα (1.739) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους αναφορικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις και δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα.
 • Το Λιμενικό διενήργησε εκατόν τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους τριάντα επτά (104.737) ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε παράβαση και δεν επιβλήθηκε πρόστιμο.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.