Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 16.04.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 16.04.2022 συνολικά 96.884 ελέγχους και κατέγραψαν 36 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 3.600€.

H Eλληνική Αστυνομία επιφορτίσητκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 87.259

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Κρήτης

  • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση μάσκας.

 

 

 

Επικράτεια

 

  • Το Λιμενικό διενήργησε 9.277 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
  • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε εβδομήντα πέντε (75) αντικείμενα, δεν καταγράφηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
  • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν διακόσια εβδομήντα τρία (273) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκε ένα (1) πρόστιμο αξίας 300€ (1χ300€) για μη χρήση μάσκας. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων εξακοσίων εβδομήντα έξι (1676) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (σύνολο φυσικών προσώπων 1949).

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, γίνονται έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/ νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.