Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19, Σάββατο 16.10.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 16.10.2021 συνολικά 107.700 ελέγχους και κατέγραψαν 366 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 108.750€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε είκοσι έξι (26) επιχειρήσεις.  

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (98.050).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης

3.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

4.Υπέρβαση του ορίου πελατών εντός των καταστημάτων

5.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την COVID-19

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε επιχείρηση για υπέρβαση μέγιστου αριθμού ατόμων εντός καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα για υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των ατόμων (100%) που δύναται να βρίσκονται εντός καταστήματος βάσει αδείας, στον δήμο Αθηνών.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο σε Κ.Υ.Ε. (καφετέρια) ύψους 300€ (1x300€) για μη χρήση μάσκας από εξωτερικό συνεργάτη συνεργαζόμενο της επιχείρησης, στον δήμο Κορυδαλλού.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερις (4) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 16.000€ (3x2.000€ + 1x10.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών έκαστο για είσοδο πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη πελάτη καταστήματος που έφερε πιστοποιητικό εμβολιασμού άλλου ατόμου και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο (2) καταστήματα για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώθηκαν αντίστοιχες παραβάσεις σε κάθε πελάτη, και για όρθιους πελάτες στον εξωτερικό χώρο καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε ισάριθμα καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε άτομο για παραβίαση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο του στη χώρα.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε Κ.Υ.Ε. (bar) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους των παραπάνω επιχειρήσεων, στο δήμο Θεσσαλονίκης
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε Κ.Υ.Ε. για είσοδο πελάτη με πιστοποιητικό εμβολιασμού άλλου ατόμου, ο πελάτης προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€, στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 14.000€ (7x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε επτά (7) καταστήματα για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώθηκαν επτά (7) παραβάσεις σε αντίστοιχους πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών έκαστο για στέρηση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test, και για εξυπηρέτηση δυο πελατών στον εσωτερικό χώρο χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€).

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€ (4x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τέσσερα (4) καταστήματα για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε Κ.Υ.Ε. για είσοδο τεσσάρων (4) πελατών χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώθηκαν ισάριθμες παραβάσεις σε κάθε πελάτη.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο καταστήματα για είσοδο πελατών χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, βεβαιώθηκε σε κάθε πελάτη η σχετική παράβαση.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό διενήργησε επτά χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ (7.428) ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε σαράντα (40) αντικείμενα, καταγράφηκαν έξι (6) παραβάσεις και επιβλήθηκαν έξι (6) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.200€ (2 x 2.000€+4x300€) και δεκατέσσερις (14) ημέρες αναστολής λειτουργίας συνολικά (2x7ημέρες). Επιπροσθέτως, ελέγχθηκαν συνολικά δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο (2.182) φυσικά πρόσωπα όπου επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόσωπο ύψους 300€ (1 x 300€) και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού/νόσησης σε χίλια διακόσια ενεννήντα οκτώ (1.298) φυσικά πρόσωπα όπου επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμα 300€ (1 x 300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε οχτώ (8) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και επέβαλε αναστολή λειτουργίας σε συνολικά είκοσι τέσσερις (24) επιχειρήσεις.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές, επιπλέον διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.