Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 20.02.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το Σάββατο, 20.02.2021 συνολικά 68.444 ελέγχους και κατέγραψαν 1.758 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 560.150€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (59.748).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων
 • Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη εστιατορίου και σε επιβολή επτά (7) προστίμων των 300€ σε ισάριθμούς παρευρισκόμενους για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνη αρτοποιείου και 5.000€ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 10.000€ πρόστιμο σε κατάστημα για λειτουργία πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε κατάστημα για λειτουργία πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ από 5.000€ πρόστιμο σε δύο (2) ιδιώτες για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτρια καφενείου, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος εννέα (9) πελατών, στους οποίος επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300€, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφενείου και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, για παραμονή εντός του καταστήματος πέντε (5) πελατών, στους οποίος επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ημεδαπό για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000€ πρόστιμο σε καφέ, για παραμονή πελατών εντός και εκτός του καταστήματος, ενώ σε πελάτη επιβλήθηκε 300€ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ, ενώ σε δύο (2) πελάτες επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 600€ για παραμονή στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε δώδεκα (12) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε τρεις (3) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη επιχείρησης για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε πέντε (5) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εκατόν έντεκα (111) συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και σε επιβολή ισάριθμων προστίμων των 300€ στα ίδια φυσικά πρόσωπα για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή σε επτά (7) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή σε δύο (2) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε δέκα (10) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και πρόστιμο 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης κατά την οποία διεξαγόταν τυχερά παίγνια και επιβολή σε έξι (6) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή σε τρεις (3) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και 15 (δεκαπέντε) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα (café) διανομής (Delivery-take away), διότι πελάτης καθόταν σε τραπεζάκι εντός της καφετέριας και έπινε καφέ, στο Δήμο Αλίμου. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ η οποία επέβαλε και δύο (2) πρόστιμα για παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε δύο (2) διοικητικά πρόστιμα των 300€ (2x300€) στο ίδιο φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας και παραβίαση των όρων περιορισμού κυκλοφορίας, στο Δήμο Αλίμου.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) για μη χρήση μάσκας και παραβίαση των όρων περιορισμού κυκλοφορίας, στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

 

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.