Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 21.05.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 21.05.2022 συνολικά 94.781 ελέγχους και κατέγραψαν 8 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 900€.

 

H Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 89.336

 

   

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Mη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους.

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

Περιφέρεια Αττικής

 

  • Η Ε.Α.Δ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ (1χ300€) λόγω μη χρήσης μάσκας από υπάλληλο σε ΚΥΕ. Αντιστοίχως επιβλήθηκε και το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ (1χ300€) στον εν λόγω υπάλληλο (σύνολο προστίμων 600€).

 

 

Επικράτεια

 

 

  • Το Λιμενικό διενήργησε 5.385 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψαν παραβάσεις.
  • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε τριάντα δύο (32) αντικείμενα, καταγράφηκε μια (1) παράβαση και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€.
  • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν είκοσι οκτώ (28) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά εκατόν σαράντα έξι (146) φυσικών προσώπων (εργαζομένων) μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ (σύνολο φυσικών προσώπων (174).

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, επιπλέον γίνονται έλεγχοι για  την κατοχή  και  εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών  εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων των εργαζομένων.