Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 21.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 21.08.2021 συνολικά 208.972 ελέγχους και κατέγραψαν 285 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 135.350€.


Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (113.245).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1.Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

3. Απουσία πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων πελατών.  
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικής αξίας 900€ (3x300€) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε προσωρινά υπεύθυνο κέντρου διασκέδασης για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο (2) καφέ - μπαρ για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη μπαρ για εξυπηρέτηση στον εσωτερικό χώρο τριών (3) πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) στους εν λόγω πελάτες.  
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καφετέριας για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καφενείου για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.  
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε καφετέρια για μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.  
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες) για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων πελατών.  
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ (15x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ για οκτώ (8) παραβάσεις περί μη χρήσης μάσκας από ιδιοκτήτη, πελάτη και εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης για εξυπηρέτηση στον εσωτερικό χώρο πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ (12x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (3x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 8.400€ (28x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη μπαρ για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε καφενείο για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ (7x300€) σε επτά (7) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε άτομο για διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ (11x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε καφέ-μπαρ γιατί περιμετρικά του καταστήματος είχαν τοποθετηθεί μικρά τραπέζια χωρίς να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε ψητοπωλείο για μη χρήση μάσκας από υπάλληλο.

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε σαράντα εννέα (49) αντικείμενα, καταγράφηκαν δυο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν δυο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 2.300€ (1x2.000€+1x300€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε εκατόν πενήντα (150) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους αναφορικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες, όπου σε τρεις (3) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 1.500€.
 • Το Λιμενικό διενήργησε ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (95.378) ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε παράβαση και δεν επιβλήθηκε πρόστιμο.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.