Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 26.02.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 26.02.2022 συνολικά 53.919 ελέγχους και κατέγραψαν 326 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 114.100€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 48.438

 

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης  ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

2. Παραβίαση καραντίνας λόγω νόσησης από covid 19

3. Εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

4. Είσοδος στη χώρα χωρίς το πιστοποιητικό PLF

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 2.700€ (1x1.200€+1x1.500€) σε δύο (2) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγω μη χρήσης προστατευτικής μάσκας από τέσσερις (4) και πέντε (5) υπαλλήλους αντίστοιχα των εν λόγω επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κάθε υπάλληλο για μη χρήση μάσκας (9x300€) στα εν λόγω καταστήματα. Συνολική αξία προστίμων που επιβλήθηκαν 5.400€ (1x1.200€+1x1.500€+9x300€).
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο συνολικής αξίας 300€ (1x300€) σε ένα (1) Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για είσοδο πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη διοικητικό πρόστιμο 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για είσοδο πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.  Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη διοικητικό πρόστιμο 300€.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς να διαθέτουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε πελάτες και εργαζόμενο καταστήματος για μη κατοχή των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση τριών (3) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Στους εν λόγω πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικής αξίας 900€ (3x300€).

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε άτομο για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε άτομο για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στη χώρα.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε πέντε χιλιάδες τριακόσιους είκοσι έξι (5.326) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν τριάντα οκτώ (38) αντικείμενα, καταγράφηκαν  δυο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν δυο (2) διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 2.700 € (1x1.200€ + 1x1.500€).
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν εκατόν δεκαεπτά (117) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€). Επιπλέον, σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων τετρακοσίων τριάντα έξι (1.436) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR (σύνολο φυσικών προσώπων 1761).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για  την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών  εμβολιασμού/ νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.