Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 26.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 26.06.2021 συνολικά 90.369 ελέγχους και κατέγραψαν 78 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.


Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 104.050€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μια (1) επιχείρηση.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (77.085).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε συνολικά σε τρεις (3) συλλήψεις (ενός ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δυο προσωρινά υπευθύνων) και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3x5.000€), για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας
 • Η ΕΑΔ, μετά από ελέγχους κατά τις βραδινές – πρώτες πρωινές ώρες σε συνολικά δέκα (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.000€ σε εργαζόμενο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15νθημερης αναστολής λειτουργίας και επέβαλε πρόστιμο 3.000€ για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη της προσωρινά υπεύθυνης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο – ψησταριά) και επέβαλε πρόστιμο 5.000€ για εξυπηρέτηση πελατών στο εσωτερικό του καταστήματος. Στους πέντε (5) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€)

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών σε εσωτερικό χώροΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας και εξυπηρέτηση ενός πελάτη στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ για παράβαση του περιορισμού κίνησης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ - μπαρ) για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και επέβαλε πρόστιμο 3.000€ για εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος. Στους τρεις (3) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και επέβαλε πρόστιμο 3.000€ για εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος. Στους δυο (2) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, καθώς και 300€ πρόστιμο σε μια υπάλληλο του καταστήματος για μη χρήση μάσκας

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε δεξίωση για υπέρβαση του ορίου συμμετεχόντων – παρευρισκομένων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συνολικά συλλήψεις και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3x5.000€) σε ισάριθμους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εξήντα τρία (63) αντικείμενα και σε συνολικά τετρακόσια επτά (407) φυσικά πρόσωπα και επέβαλε (1) διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€
 • Το Λιμενικό δεν επέβαλε πρόστιμα καθώς κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποίησε δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.