Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 27.03.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το Σάββατο, 27.03.2021 συνολικά 72.748 ελέγχους και κατέγραψαν 1.176 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 382.100€.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (63.570).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας – Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες
 • Παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού και περιορισμού κίνησης
 • Παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστήματων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων και σε επιβολή προστίμων 5.000€ και 3.000€ αντίστοιχα. Επίσης, προχώρησε σε επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 2.400€ στους οκτώ (8) συνολικά πελάτες των εν λόγω καταστημάτων για παραβίαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστιμου ύψους 3.000€ σε ιδιοκτήτη μπαρ για παραμονή πελατών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και από 300€ πρόστιμο στους οκτώ (8) συνολικά πελάτες, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστιμου ύψους 5.000€ σε άτομο το οποίο κατά το σχηματισμό δικογραφίας για κλοπή, διαπιστώθηκε να έχει παραβιάσει τον κατ’ οίκον περιορισμό, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστιμου ύψους 3.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας, για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστιμου ύψους 3.000€ σε συνιδιοκτήτη επιχείρησης χρωμάτων σιδηρικών, για εξυπηρέτηση πελάτη κατά παράβαση της νομοθεσίας και 5.000€ πρόστιμο στην επιχείρηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστιμου ύψους 5.000€ σε ιδιοκτήτρια καφέ - ουζερί για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και από 300€ πρόστιμο στους πέντε (5) συνολικά πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σχηματισμο δικογραφίας και στην επιβολή προστίμου ύψους 3.000€ σε βάρος ημεδαπού για συνάθροιση σε οικία με δεκαοκτώ (18) συμμετέχοντες για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών (κορωνοϊός), στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ιδιοκτήτη ουζερί για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και από 300€ πρόστιμο στους τέσσερεις (4) συνολικά πελάτες, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 3.000€ σε φυσικό πρόσωπο, για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία και από 300€ πρόστιμο στους επτά (7) συνολικά συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 1.000€ σε ιδιοκτήτη κομμωτηρίου για μη τήρηση καταλόγου ραντεβού πελατών, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου ύψους 3.000€ σε συνιδιοκτήτη επιχείρησης χρωμάτων-σιδηρικών, καθ’ όσον λειτουργούσε κατά παράβαση των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και εξυπηρετώντας πελάτη και 5.000€ πρόστιμο στην επιχείρηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 3.000€ σε ιδιοκτήτη καφενείου για μη τήρηση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.