Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 28.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 28.08.2021 συνολικά 188.542 ελέγχους και κατέγραψαν 307 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 170.600€.


Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (103.460).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

3.Μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη τήρησης της υποχρέωσής τους ανάρτησης εγγράφου με το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εισερχομένων εντός των καταστημάτων.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης ανάρτησης εγγράφου με το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εισερχομένων εντός του καταστήματος και επιπλέον πρόστιμο 2.000€ λόγω ύπαρξης ορθίων εντός του καταστήματος, μη τήρηση των αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων και υπέρβασης του ορίου των φυσικών προσώπων που μπορούν να παρευρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου, επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε επιχείρηση για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών. Επίσης, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρεις (3) πελάτες (3x300€)
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο 300€ σε πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καφέ-μπαρ, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.300€ σε κατάστημα και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο 300€ σε πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.300€ σε κατάστημα και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών. Επίσης, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δυο πελάτες (2x300€).

 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.000€ σε γυμναστήριο για μη τήρηση της υποχρέωσης καταλόγου για την παρουσία των πελατών εντός χώρου του γυμναστηρίου μέσω ραντεβού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε Κέντρο Διασκέδασης και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση τεσσάρων (4) πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ στους πελάτες (4x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου σε καφέ-μπαρ, επέβαλε πρόστιμο 5.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καφετέριας – μπαρ, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στους πελάτες επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ στον καθένα (2x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε ψητοπωλείο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε πελάτη καταστήματος για μη χρήση μάσκας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για είσοδο πελάτη στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και επέβαλε στον πελάτη πρόστιμο 300€.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε πιτσαρία για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε εστιατόριο για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ (7x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε Κέντρο Διασκέδασης και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για είσοδο πελατών στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε πρόεδρο Ξενοδοχειακής Μονάδας και αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου επτά (7) ημερών για διενέργεια εκδήλωσης με ζωντανή μουσική.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε ψησταριά για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε ιδιοκτήτη εστιατορίου και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε Κέντρο Διασκέδασης για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και για είσοδο πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.400€ (18x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη, εργαζόμενους και πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε πενήντα ένα (51) αντικείμενα, καταγράφηκαν πέντε (5) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πέντε (5) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 4.200€ (4x300€ + 1x2.000€ + 1x1.000€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οκτακόσια είκοσι επτά (827) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εννέα (9) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες.
 • Το Λιμενικό διενήργησε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιους τέσσερις (84.204) ελέγχους από τους οποίους προέκυψαν συνολικά δυο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.150€.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.