Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 29.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 29.05.2021 συνολικά 75.142 ελέγχους και κατέγραψαν 296 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.


Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 132.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (64.325).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων 

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 3.000€ και αναστολή λειτουργία δεκαπέντε (15) ημερών, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας. Επιπλέον, επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 1.500€ (5x300€) σε πέντε (5) πελάτες του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 3.000€ και αναστολή λειτουργία δεκαπέντε (15) ημερών, για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος. Επιπλέον, επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 900€ (3x300€) στους τρεις (3) ανωτέρω πελάτες.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε δυο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (2x000€) διότι διαπιστώθηκε να μην τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 10.000€ σε δυο (2) παράνομα εισερχόμενους στη χώρα αλλοδαπούς (2x000€) για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.000€ σε ξενοδοχειακή μονάδα για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε ξενοδοχειακή μονάδα για χρήση μουσικής.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε συνολικά πρόστιμα 4.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής (1.000€) και υπέρβαση του οριζόμενου ορίου πελατών (3.000€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε συνολικό πρόστιμο 4.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής (1.000€) και υπέρβαση του οριζόμενου ορίου πελατών (3.000€).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και επέβαλε συνολικά πρόστιμα 4.000€ για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας (3.000€) και χρήση μουσικής (1.000€).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργία δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργία δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.

 

 

Επικράτεια

 

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εβδομήντα οκτώ (78) αντικείμενα και επιβλήθηκαν δυο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (2x3.000€).Επιπροσθέτως διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά επτακόσια πενήντα οκτώ (758) φυσικά πρόσωπα.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.