Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και ΚοινΗ Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, διενήργησε το διάστημα 26-28.11.2021 ελέγχους σε εκατόν δέκα (110) επιχειρήσεις  της Αθήνας, Θεσσαλονίκης,  Λάρισας,  Ξάνθης, Βόλου και Ρέθυμνου με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκαν επτά (7) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3.200€.

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων:

Στον Δήμο Ν. Ιωνίας επιβλήθηκε  ένα (1) πρόστιμο ύψους 100€ σε πελάτη που βρέθηκε να καπνίζει σε χώρο που δεν επιτρεπόταν (1x100€) και ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ στον υπεύθυνο διαχείρισης  της επιχείρησης  για ανοχή καπνιζόντων (1x500€), σε εξωτερικό χώρου ΚΥΕ που δεν πληρούσε  τις προϋποθέσεις του νόμου, επιπροσθέτως  επιβλήθηκε ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης της επιχείρησης  για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς καπνίσματος (1x500€).

Στον Δήμο Παγκρατίου  επιβλήθηκαν σε δύο (2)  υπεύθυνους διαχείρισης επιχειρήσεων ΚΥΕ πρόστιμα ύψους 1.000€  για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (2x500€) 

Στον Δήμο Ξάνθης επιβλήθηκε  ένα (1) πρόστιμο ύψους 100€ σε πελάτη που βρέθηκε να καπνίζει σε χώρο που δεν επιτρεπόταν  (1x100€) και ένα (1) πρόστιμο ύψους 1.000€ στον υπεύθυνο διαχείρισης της επιχείρησης για ανοχή σε καπνιστή (1x1.000€, 2η φορά υποτροπή, χώρος <100 τ.μ.) σε εξωτερικό χώρο ΚΥΕ που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου.ωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, διενήργησε το διάστημα 26-28.11.2021 ελέγχους σε εκατόν δέκα (110) επιχειρήσεις της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ξάνθης, Βόλου και Ρέθυμνου με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκαν επτά (7) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3.200€.

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων:

Στον Δήμο Ν. Ιωνίας επιβλήθηκε ένα (1) πρόστιμο ύψους 100€ σε πελάτη που βρέθηκε να καπνίζει σε χώρο που δεν επιτρεπόταν (1x100€) και ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ στον υπεύθυνο διαχείρισης της επιχείρησης για ανοχή καπνιζόντων (1x500€), σε εξωτερικό χώρου ΚΥΕ που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου, επιπροσθέτως επιβλήθηκε ένα (1) πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης της επιχείρησης για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς καπνίσματος (1x500€).

Στον Δήμο Παγκρατίου επιβλήθηκαν σε δύο (2) υπεύθυνους διαχείρισης επιχειρήσεων ΚΥΕ πρόστιμα ύψους 1.000€ για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (2x500€)

Στον Δήμο Ξάνθης επιβλήθηκε ένα (1) πρόστιμο ύψους 100€ σε πελάτη που βρέθηκε να καπνίζει σε χώρο που δεν επιτρεπόταν (1x100€) και ένα (1) πρόστιμο ύψους 1.000€ στον υπεύθυνο διαχείρισης της επιχείρησης για ανοχή σε καπνιστή (1x1.000€, 2η φορά υποτροπή, χώρος <100 τ.μ.) σε εξωτερικό χώρο ΚΥΕ που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου.