Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση ελέγχων της ΕΑΔ ως προς την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου και των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά της Covid-19.

Οι Επιθεωρητές–Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετέβησαν κατά το διάστημα 12-20.01.2021 σε δέκα έξι (16) ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας: 1. Ευρωκλινική Αθηνών, 2. Λητώ Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο, 3. Ρέα Γυναικολογική Κλινική, 4. Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 5. Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία», 6. Mediterraneo Hospital, 7. Ιασώ, 8. Μητέρα Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική, 9. Ιατρικό Αθηνών, 10. Θεραπευτήριο Metropolitan General, 11. Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο Metropolitan, 12. Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο (θεσ/νικη), 13. Γενική Κλινική Euromedica (θεσ/νικη), 14. Άγιος Λουκάς (θεσ/νικη), 15. Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική, 16. Ολύμπιο Θεραπευτήριο-Γενική Κλινική Πατρών, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά της COVID-19.

Συνολικά έχουν εμβολιαστεί 11.648 εργαζόμενοι (Αττική 8.904, Θεσσαλονίκη 2.472, Πάτρα 272)

Α. Γενικά συμπεράσματα:

  • Από τα αρχικά ευρήματα των επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι διαδικασίες εμβολιασμού κύλησαν ομαλά.
  • Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προχώρησαν στη διασταύρωση και την επαλήθευση των στοιχείων του συνόλου των υγειονομικών και των λοιπών επαγγελματιών που κατεγράφησαν στις χορηγηθείσες καταστάσεις εμβολιασθέντων στα παραπάνω νοσοκομεία.
  • Το σύνολο των ατόμων που εμβολιάστηκαν (11.648) ευρέθηκαν να ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.

Β. Ειδικοί έλεγχοι:

  • Μετά από αξιολόγηση δημοσιευμάτων σχετικά με τον εμβολιασμό ατόμων που δεν δικαιούνταν να εμβολιαστούν κατά την πρώτη αυτή φάση των εμβολιασμών, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος, στις 20.01.2021 στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και μετά από διασταύρωση των στοιχείων και τη λήψη ενυπόγραφων καταθέσεων δεν προέκυψε ο εμβολιασμός ατόμων κατά παράβαση των κριτηρίων προτεραιοποίησης.
  • Κλιμάκιο της Αρχής διενήργησε έλεγχο και στη ΜΦΗ “ΡΟΔΙ ΦΙΛΟΘΕΗ ΙΚΕ” στις 18.01.2021 κατόπιν καταγγελίας για εμβολιασμό μη δικαιούχου. Οι Ελεγκτές-Επιθερητές προχώρησαν στην εξέταση διευθυντικού στελέχους της παραπάνω εταιρείας, ο οποίος κατέθεσε ότι το συγκεκριμένο άτομο παρέχει νομικές υπηρεσίες στην εταιρεία και ενεχείρισε σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, καθώς και το έντυπο της ιατρικής εντολής εμβολιασμού συμπληρωμένο από τον γιατρό της ΜΦΗ.

Γ. Πρόγραμμα ελέγχων

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στο σύνολο των εμβολιαστικών κέντρων της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ακεραιότητα της διαδικασίας εφαρμογής του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά της COVID-19.