Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πάντοτε με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικότερα την ανάγκη διασφάλισης ενός απαλλαγμένου από τον καπνό περιβάλλοντος στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, διενήργησε ελέγχους σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, Κέντρα Ημέρας-Ξενώνες-Οικοτροφεία) σε όλη την επικράτεια προβαίνοντας σε συστάσεις για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Σε αυτή τη φάση οι έλεγχοι περιορίστηκαν στην παροχή οδηγιών και σε συστάσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή του αντικαπνιστικού, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιβολή προστίμων και ή αναζήτηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών ευθυνών...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δελτίο τύπου σε μορφή pdf:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF