Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, ειδικό Επιθεωρητή του ΣΕΠΕ, τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποίησε το Σάββατο 04.12.2021 ελέγχους σε επιχειρήσεις των Δήμων Αθηναίων, Ν.Σμύρνης και Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 7.600€ και η ποινή της αναστολής λειτουργίας για 15 ημέρες σε ένα (1) Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επίσης ελέγχθηκαν συνολικά εβδομήντα επτά (77) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και πιστοποιητικά εμβολιασμού/νόσησης 976 φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free GR

Αποτίμηση κατά τον επιτόπιο έλεγχο:

Α. Στον Δήμο Αθηναίων το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους σε συνολικά έξι (6) αντικείμενα και επιβλήθηκαν δυο (2) διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.300€. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε Κ.Υ.Ε. για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου, ενώ σε άλλο Κ.Υ.Ε επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ, των υπόχρεων σε διαγνωστικό έλεγχο υπαλλήλων.

Στα ανωτέρω αντικείμενα, ελέγχθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά, συνολικά τετρακόσια εξήντα οκτώ (468) φυσικών πρόσωπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR .

Β. Στον Δήμο Ν. Σμύρνης το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους σε συνολικά δεκατρία (13) αντικείμενα και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε Κ.Υ.Ε. για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Στα ανωτέρω αντικείμενα, ελέγχθηκαν συνολικά σαράντα οκτώ (48) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά διακοσίων είκοσι οκτώ (228) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR (συνολικά 276 φυσικά πρόσωπα).

Γ. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους σε συνολικά τέσσερα (4) αντικείμενα και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε ημέρες 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε Κ.Υ.Ε. διότι υπήρξε υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών που εξυπηρετούσε εντός του καταστήματος και επιπλέον δεν τηρούσε τους κανόνες υγιεινής (μη ύπαρξη αντισηπτικών σε τραπέζια, μη τήρηση αποστάσεων στον εξωτερικό χώρο).

Στα ανωτέρω αντικείμενα, ελέγχθηκαν συνολικά είκοσι εννέα (29) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά διακοσίων ογδόντα (280) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.