Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, στελέχη της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας και τη Δημοτική Αστυνομία διενήργησε το Σάββατο 30.10.2021 ελέγχους με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Αθηναίων.

Δήμος Θεσσαλονίκης:

Κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά οκτώ (8) επιχειρήσεις και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ (1x2.000€) και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας. Συγκεκριμένα, το κατάστημα λειτουργούσε σε κλειστό χώρο (κατά δήλωση του υπευθύνου της επιχείρησης στο κλιμάκιο ελέγχου και σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. λειτουργούσε ως υπαίθριο, δηλαδή ως μικτό). Η δήλωση του υπευθύνου επιβεβαιώθηκε από τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου όπου είκοσι (20) πελάτες δεν διέθεταν πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ο εν λόγω χώρος ήταν περίκλειστος και επιβλήθηκε το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο.

Ελέγχθηκαν χίλια εκατόν δώδεκα (1.112) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας, και τήρηση αποστάσεων. Επιπλέον στις επιχειρήσεις με αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά διακοσίων πενήντα εννέα (259) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free Gr

Δήμος Αθηναίων:

Κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά οκτώ (8) επιχειρήσεις και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ (1x2.000€) και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για μη τήρηση του κανόνα λειτουργίας /ορίου πελατών. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση με βάση τη γνωστοποίησή της, (άδεια λειτουργίας) είχε μέγιστο αριθμό χωρητικότητας 81 φυσικά πρόσωπα ενώ κατά τον έλεγχο καταμετρήθηκαν στον εσωτερικό χώρο 183.

Στις επιχειρήσεις με αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά τετρακοσίων εξήντα οκτώ (468) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free Gr και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.