Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Kλιμάκια της ΕΑΔ πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στις 28-30.09.2021 σε δέκα (10) δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικότερα ελέγχθηκαν, τέσσερις (4) κεντρικές υπηρεσίες υπουργείων, τέσσερις (4) Δήμοι, οι υπηρεσίες μίας (1) Αποκεντρωμένης Διοίκησης και περιφερειακή υπηρεσία ενός (1) Οργανισμού-ΝΠΔΔ, με αντικείμενο την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους με το υποχρεωτικού μέτρο διαγνωστικού ελέγχου νόσησης στους υπαλλήλους τους.

Τα ποσοστά εμβολιασμού ή νόσησης στους φορείς που επισκέφτηκαν οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές κυμάνθηκαν από 66% έως 84%, ενώ ανευρέθηκε ένας υπάλληλος που είχε εξαιρεθεί από τον εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους. Οι μη εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπάλληλοι παρείχαν υπηρεσία με φυσική παρουσία προσκομίζοντας πιστοποιητικό διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, ενώ καταγράφηκαν και δύο περιπτώσεις υπαλλήλων Δήμων στους οποίους είχαν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου για τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου. Επίσης, βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου είχαν προσκομίσει και οι ασκούμενοι μαθητείας του ΟΑΕΔ που βρέθηκαν παρόντες κατά τον έλεγχο.

Οι Επιθωρητές-Ελεγκτές πραγματοποίησαν και στους δέκα φορείς δειγματοληπτικούς ελέγχους μέσω της εφαρμογής Covid Free GR σε 540 συνολικά υπαλλήλους και οι βεβαιώσεις εμβολιασμού, νόσησης και αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου βρέθηκαν έγκυρες.

Αναλυτικά τα ποσοστά εμβολιασμού ή νόσησης των υπαλλήλων των φορέων:

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης: 75,8% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (97 σε σύνολο 128 υπαλλήλων των 6 Διευθύνσεων που ελέγχθηκαν)
  • Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 66% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (73 σε σύνολο 111)
  • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-ΚΠΑ Πατρών: 77% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (27 σε σύνολο 35). Κατά την ημερομηνία ελέγχου, ήταν παρόντα στον φορέα δύο (2) άτομα, ασκούμενοι της μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είχαν διενεργήσει και προσκομίσει βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου
  • Δήμος Ξάνθης: 67% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (287 σε σύνολο 430)
  • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: 84% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (357 σε σύνολο 425)
  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 78% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (578 σε σύνολο 741)
  • Δήμος Κομοτηνής: 69% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (266 σε σύνολο 386). Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από τις υπηρεσίες του Δήμου ύψους 600€ (2x300€) σε υπάλληλο που δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.
  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 66,3% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (212 σε σύνολο 320),
  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: 82,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (958 σε σύνολο 1160),
  • Δήμος Χανίων: 74,6% είχαν επιδείξει έγκυρη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης (540 σε σύνολο 724)

Oι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς όλης της επικράτειας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.