Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα : Το Σύστημα Αξιολόγησης «Χίλων» και η διαδικασία ελέγχου στις αθλητικές ομοσπονδίες. Δεδομένα, προκλήσεις, προοπτικές.

Στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού περισσότερα από 130 μέλη αθλητικών Ομοσπονδιών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το σύστημα αξιολόγησης «Χίλων», την εφαρμογή του στις αθλητικές Ομοσπονδίες καθώς και για τη μεθοδολογία της ΕΑΔ όσον αφορά τη διαχείριση καταγγελιών και τη διενέργεια ελέγχων σε αθλητικούς φορείς.

Σκοπός του προγράμματος «Χίλων» είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών, το οποίο συνδέεται και με τη χρηματοδότησή τους. Η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και δεδομένα και το πρόγραμμα εντάσσεται στην κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την αντικειμενική αξιολόγηση των Ομοσπονδιών και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης τους.

Τη διαδικτυακή εκδήλωση χαιρέτησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος υπογράμμισε την πολύ παραγωγική συνεργασία, που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την καταπολέμηση διαχρονικών προβλημάτων στον αθλητισμό, επισήμανε τη συνεισφορά του Διοικητή της ΕΑΔ, Άγγελου Μπίνη και τόνισε για το σύστημα αξιολόγησης ομοσπονδιών «Χίλων»:

«Η αξιοκρατία, η αξιοπιστία και η διαφάνεια που εφαρμόζεται με το σύστημα αξιολόγησης «Χίλων» έχει λάβει την αναγνώριση και τα εύσημα από όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες.

Δεν πρέπει να λησμονούμε, βέβαια, ότι το σύστημα αυτό είναι δυναμικό. Πάντα μπορεί να προκύπτουν ορισμένες ιδιαιτερότητες στις εκάστοτε Ομοσπονδίες που να δημιουργούν «κενά» στη διαδικασία της αξιολόγησης ή της εφαρμογής του συστήματος.  Στο Υφυπουργείο Αθλητισμού όμως είμαστε πάντοτε παρόντες και διατεθειμένοι να δεχτούμε και να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε πρόταση και όλοι μαζί να βελτιώσουμε την αξιολογική διαδικασία.

Στο σκοπό αυτό μπορεί να συμβάλει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.  Μάλιστα, ένα δυναμικό βήμα έγινε μέσα από την πρόσφατη συγκρότηση της κοινής μας Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ενίσχυσης της Ακεραιότητας και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς.  Μια Ομάδας που θα εργαστεί εντατικά, μεταξύ άλλων και στον πυλώνα της χρηστής διακυβέρνησης που αφορά και στο σύστημα «Χίλων».

Είμαι βέβαιος ότι μέσα από αυτήν την εξαιρετικά ωφέλιμη συνεργασία θα εφαρμοστούν καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες θα οχυρώσουν ακόμα περισσότερο το αθλητικό οικοδόμημα και θα εξασφαλίσουν συνθήκες περισσότερης ασφάλειας και ακεραιότητας στον τομέα του αθλητισμού. Άλλωστε, η επικράτηση συνθηκών τάξης και διαφάνειας είναι ένα παιχνίδι ομαδικό. Και σε αυτήν την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλες τις υγιείς δυνάμεις. Δεν περισσεύει κανένας»!

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς σημείωσε πως «Το πρόγραμμα αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών «Χίλων» στηρίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία. Με το «Χίλων» προκύπτουν τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει η κάθε ομοσπονδία για να βελτιώσει τη συνολική της επίδοση, ενώ τα αποτελέσματα του χρησιμοποιούνται στην κατανομή των επιχορηγήσεων. Η διασύνδεση του προγράμματος «Χίλων» με το μητρώο αθλητικών φορέων που δημιουργείται στη ΓΓΑ θα εμπλουτίσει την αξιολόγηση κυρίως σε σχέση με την πληρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων».

Κατά την τοποθέτησή του ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Αγγελος Μπίνης αναφέρθηκε στο σύστημα «Χίλων» σημειώνοντας πως «συνδέεται άρρηκτα με την πρόσφατη νομοθέτηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ν. 4795/2021 αφού αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε φορέα και κάθε επικεφαλής, ώστε να βάζει τους σωστούς στόχους, να υλοποιεί, να αξιολογεί τα αποτελέσματα, και εν τέλει να ανασχεδιάζει τις δράσεις και τα προγράμματά του». Ο κ. Μπίνης τόνισε επίσης πως «Η ΕΑΔ έχει διενεργήσει σειρά ελέγχων με σκοπό να εντοπιστούν οι ευκαιρίες για τη βελτίωση των διαδικασιών, την ενδυνάμωση των μηχανισμών ακεραιότητας και την εγκατάσταση των δικλίδων ασφαλείας που θα επιτρέψουν στον κάθε φορέα να επιτύχει τους στόχους του».

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ κ. Βασίλης Κάκκος κατά την παρουσίαση με τίτλο «Μητρώο αθλητικών φορέων – μητρώο αθλητικών σωματείων – σύνδεση με πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ», αναφέρθηκε σε ποσοτικά δεδομένα (π.χ. αριθμός αθλητών) που αφορούν στο «αθλητικό περιβάλλον», ενώ στη συνέχεια παρέθεσε τα αποτελέσματα ελέγχων από το μητρώο αθλητικών σωματείων το 2020, τις παραμέτρους του μητρώου αθλητικών φορέων που αφορούν στο αθλητικό σκέλος των αθλητικών ομοσπονδιών καθώς και κοινές παραμέτρους του μητρώου αθλητικών φορέων με το πρόγραμμα «Χίλων».      

Η κ. Ειρήνη Κλουκινιώτου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μίλησε για την οικονομική διαχείριση των Ομοσπονδιών και την διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού τους από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Ο Προϊστάμενος του Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας της ΕΑΔ κ. Νίκος Μπούρτζινος, έκανε μια σύντομη παρουσίαση της Διαδικασίας Αξιολόγησης Καταγγελιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με την οποία αξιολογούνται και οι καταγγελίες που αφορούν τον Αθλητισμό, εκτός από αυτές που αφορούν την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα ΕΠΑΘΛΑ, καθώς επίσης και της διαδικασίας Risk Analysis για την προτεραιοποίηση της  διενέργειας Οικονομικών-Διαχειριστικών Ελέγχων σε αθλητικές ομοσπονδίες και λοιπούς αθλητικούς φορείς που επιχορηγούνται από τη ΓΓΑ.

Η κ. Γιάννα Κωνσταντινίδη, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στον Υποτομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΑΔ, αναφέρθηκε στη μεθοδολογία διενέργειας των διαχειριστικών-οικονομικών-λογιστικών ελέγχων από τα κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις αθλητικές ομοσπονδίες, που επιχορηγούνται από το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επίσης παρέθεσε τα κυριότερα ευρήματα και τις προτάσεις-συστάσεις της υπηρεσίας επ’ αυτών προς τους αρμόδιους φορείς.

Το κοινό που παρακολούθησε τη συζήτηση είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Mentimeter» με τα αποτελέσματα να τροφοδοτούν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών .

Τη συζήτηση συντόνισε η Αργυρώ (Ρούλα) Στεφανάκη, δημοσιογράφος, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ολόκληρη η συζήτηση θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube τη Δευτέρα 28.06.2021