Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Περισσότεροι από 300 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το δεύτερο από τη σειρά των έξι συνολικά θεματικών σεμιναρίων, που έχει προγραμματίσει η Ε.Α.Δ. για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των φορέων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την κινητοποίηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων στην εθνική προσπάθεια για την καταπολέμησης της διαφθοράς. Το δεύτερο αυτό σεμινάριο είχε το θέμα: «Ακεραιότητα στον Ιδιωτικό Τομέα - Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας: Από την Υιοθέτηση, στην Εφαρμογή και την Παρακολούθηση»

Στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως το πρότυπο ISO 37001, και εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και συλλογών είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τη σημασία της υιοθέτησης, της εφαρμογής και της παρακολούθησης μέτρων και πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα στην επιχείρηση.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης, ο οποίος αναφέρθηκε στη χρησιμότητα που έχει η ανταλλαγή εμπειριών, μεταξύ επαγγελματιών δημόσιων φορέων και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ 2022-2025), την ανάπτυξη στοχευμένων τομεακών στρατηγικών ενίσχυσης της ακεραιότητας και κυρίως για την ευαισθητοποίηση όλων των φορέων γύρω από τα οφέλη δημιουργίας μίας κοινωνικής πλειοψηφίας που δεν θα ανέχεται φαινόμενα διαφθοράς.

Στη συζήτηση συμμετείχαν:

Ο κ. Αριστόδημος Δημητριάδης, Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους η Κανονιστική Συμμόρφωση αναγνωρίζει τη διαφθορά, τη δωροδοκία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αναδυόμενο κίνδυνο, δεδομένης της υιοθέτησης εσωτερικών Πολιτικών, εθνικών και διεθνών κανονισμών σχετικά με τα εν λόγω θέματα. Η αδυναμία υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλων και ισχυρών διαδικασιών που αποτρέπουν την εμφάνιση περιστατικών διαφθοράς, δωροδοκίας και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στη φήμη των Εταιριών, επηρεάζοντας στη συνέχεια την χρηματοοικονομική τους θέση, καθώς και την αφοσίωση και εμπιστοσύνη των εργαζομένων τους.

Ο κ. Αντώνιος Ευαγγελίδης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ΒΙΑΝΕΞ, ο οποίος σημείωσε ότι «Η διαφθορά είναι ένα ποινικό αδίκημα που διαπράττεται από άτομο, εταιρεία ή φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί μια θέση εξουσίας, με σκοπό την απόκτηση παράνομων οφελών για προσωπικό όφελος. H δωροδοκία και διαφθορά στον φαρμακευτικό τομέα αποτελεί ένα ζήτημα με Διεθνείς Διαστάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει ήδη γίνει αρκετό έργο στον φαρμακευτικό τομέα στο πλαίσιο του νόμου περί δωροδοκίας των ΗΠΑ (FCPA) και του νόμου περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKBA) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς». Ο κ. Ευαγγελίδης συνέχισε λέγοντας ότι «Στους τρόπους δωροδοκίας περιλαμβάνονται χρήματα ή οιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, Πολυτελής Φιλοξενία σε Συνέδρια, κάλυψη συνοδών ατόμων/εξόδων μετακίνησης τους, Δώρα ή Διασκέδαση/ψυχαγωγία, χάρες (πχ. η πρόσληψη συγγενή), μη εύλογες αμοιβές για ομιλίες, άρθρα, έρευνες αγοράς, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες (χωρίς αντίκρισμα), εκπαίδευση σε μαλακές δεξιότητες, Πληρωμές για Διευκόλυνση (Γρηγορόσημα) κ.α. Στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις ως μέσα αντιμετώπισης της δωροδοκίας, περιλαμβάνονται η διαμόρφωση ενός ισχυρού προγράμματος διαφάνειας και συμμόρφωσης, που να περιλαμβάνει διαδικασίες και πολιτικές αντιμετώπισης της δωροδοκίας, γραμμές και κανάλια αναφοράς παραβιάσεων (WBL), συμβάσεις με τα τρίτα μέρη/προμηθευτές, εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και δημοσιοποίηση αμοιβών των Επαγγελματιών Υγείας και των Επιστημονικών Υγειονομικών φορέων»

Η κα. Αντιγόνη Δημοπούλου, Επικεφαλής Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International (PMI) και ο κ. Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής της PMI στην Ελλάδα, παρουσίασαν συνοπτικά το πρόγραμμα της PMI για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ειδικότερα, περιέγραψαν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η PMI, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αναφέρθηκαν στον Κώδικα Συμπεριφοράς της Εταιρείας, σημαντικό τμήμα του οποίου είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και εστίασαν στη σημασία του προγράμματος συμμόρφωσης της Εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια ανέλυσαν τις επιμέρους πτυχές του προγράμματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και εξήγησαν πώς αυτό είναι έτσι δομημένο, ώστε, από τη μία πλευρά να διασφαλίζει ότι η διάδραση των στελεχών της Εταιρείας και των τρίτων συνεργατών της με τους δημόσιους φορείς και λειτουργούς να διεξάγεται με ακεραιότητα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, ενώ από την άλλη πλευρά να είναι όσο ευέλικτο απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες και προκλήσεις και ιδίως η ανάγκη της Εταιρείας να είναι εξωστρεφής και να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το κράτος, τους νομοθέτες και άλλους αρμόδιους φορείς.

Ο κ. Αναστάσιος Ναούμ, Senior Auditor – Tutor Πιστοποίησης Συστημάτων, TÜV HELLAS (TÜV NORD) παρουσίασε συνοπτικά τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ενάντια στη Δωροδοκία - Απαιτήσεις και Οδηγίες Εφαρμογής» και πιο συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους μπορεί ένας Οργανισμός, μικρός ή μεγάλος, του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, να επιθυμεί να το υιοθετήσει καθώς και τα κύρια σημεία του προτύπου με έμφαση στις απαιτήσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενάντια στη Δωροδοκία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «mentimeter» με τα αποτελέσματα να τροφοδοτούν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών.

Τη συζήτηση συντόνισε η κα Αναστασία Σωτηροπούλου, Ειδική Νομική Σύμβουλος του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.