Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο από τη σειρά των έξι συνολικά θεματικών σεμιναρίων που έχει προγραμματίσει η Ε.Α.Δ., στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των φορέων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την κινητοποίηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων στην εθνική προσπάθεια για την καταπολέμησης της διαφθοράς. Το πρώτο αυτό σεμινάριο είχε το θέμα: «Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως Πυλώνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Περισσότερα από 200 στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν μέσω της ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών για το πως οι πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα.

Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων τοποθετήθηκαν σχετικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις για να αξιολογήσουν τους κινδύνους διαφθοράς και να επιλέξουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης τους. Επίσης συζήτησαν για τον ρόλο των πολιτικών ESG στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας και έδωσαν παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών. Στο 2ο μέρος της συζήτησης είχαν την ευκαιρία να «αντιμετωπίσουν» υποθετικά σενάρια δωροδοκίας και χρηματισμού.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Αγγελος Μπίνης, σημειώνοντας ότι «σκοπός της συζήτησης είναι να καταδείξουμε ότι σε αυτή την ολιστική προσέγγιση για την καταπολέμησης της διαφθοράς, οι εταιρείες μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο, να αντιμετωπίσουν το θέμα της ενίσχυσης της ακεραιότητας ως μέρος του ευρύτερου προγράμματός τους κοινωνικής ευθύνης. Σημαντικό είναι να βρούμε και πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικών φορέων σε αυτόν τον κοινό στόχο», τόνισε ότι «δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσδοκούμε στην ανατροφοδότηση από τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε καλές πρακτικές και να δούμε που μπορούμε βρούμε κοινό βηματισμό, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε κοινές δράσεις»

Συντόνισε τη διαδικτυακή συζήτηση η κα. Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ. Η κα. Γαβουνέλη αναφέρθηκε στη σημασία και ανάγκη της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων φορέων. Σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να συζητήσουμε για πρόληψη και καταπολέμηση της Διαφθοράς χωρίς να υπάρχει μια κοινή προσπάθεια». Τόνισε  δε ότι «πρώτη καλή πρακτική δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που αναπτύσσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπισης της διαφθοράς, ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις ακεραιότητας και υπευθυνότητας που είναι τόσο αναγκαίες στην πολύπλοκη κοινωνία μας».

Η κα. Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) κατά την τοποθέτησή της και αναφερόμενη στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τόνισε ότι « είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τρείς αρχές: την αρχή της «υπευθυνότητας στη λήψη αποφάσεων», της «λογοδοσίας για τις συνέπειες από τις πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης» και της «συμμόρφωσης/δέσμευσης με κανόνες και πέραν του ελάχιστου νομικού πλαισίου». Συνέχισε λέγοντας ότι «Η καταπολέμηση της διαφθοράς καταρχήν μέσα στη σφαίρα επιρροής της επιχείρησης, με συστήματα που περιορίζουν τον κίνδυνο εμπλοκής σε πράξεις που ενισχύουν το φαινόμενο αυτό, αλλά και στις σχέσεις τους με κύριους συμμέτοχους, όπως είναι οι δημόσιες αρχές σε κάθε επίπεδο, ή οι προμηθευτές μίας επιχείρησης, οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα στην εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ανεξάρτητα από το μέγεθος που έχει η επιχείρηση, αλλά και του κλάδου στον οποίο λειτουργεί γιατί όλοι είμαστε εξίσου εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κρίσιμο κίνδυνο. Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη διαφθορά συμβάλλει στην ενίσχυση του συνόλου των πολιτικών που εφαρμόζει για τη βιωσιμότητά της μία επιχείρηση σε βάθος χρόνου, αλλά και τη βιωσιμότητα των συνεργατών και των εργαζομένων και όλων όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της» .

 

Ο κ. Ιωάννης Δελατόλας, Στέλεχος της Διεύθυνσης Τίτλων και Εκδοτριών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε ότι «Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναγνωρίζοντας την κεντρική θέση στην οποία βρίσκεται, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της κρισιμότητας των βιώσιμων επενδύσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, μέσω της ουσιαστικής ενσωμάτωσης θεμάτων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Συνέχισε λέγοντας ότι «Ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και μέσα από τις κατευθύνσεις που δίνονται στον Οδηγό Δημοσιοποίησης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που έχει εκδώσει, προωθεί έμπρακτα τη σημασία της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς».

Ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας MYTILINEOS, ανέλυσε το πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τον κίνδυνο της διαφθοράς και να συμβάλει στην καταπολέμησή της. Επίσης, παρουσίασε μια καλή πρακτική που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με την ολιστική προσέγγιση ελέγχου της ακεραιότητας τρίτων μερών καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με την MYTILINEOS.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαμαλίδης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Πρόληψης και Καταστολής Απάτης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, σημείωσε ότι «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς προϋποθέτει βαθύτερη κατανόηση ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων, όπως και μία ολιστική προσέγγιση. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, υλοποιώντας στην πράξη τη δέσμευσή του για ακεραιότητα και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης. Δομημένο επάνω στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, το σύστημα επενδύει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων. Με κατάλληλη διαχείριση, οι Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμβάλλουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταφέροντας στην πράξη στις τοπικές κοινωνίες απτά παραδείγματα διαφάνειας και αξιοπιστίας» .

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «mentimeter» με τα αποτελέσματα να τροφοδοτούν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών.

Ο κύκλος των έξι διαδικτυακών σεμιναρίων (5 θεματικά + 1 απολογιστικό) πρόκειται να ολοκληρωθεί  τον Ιούλιο του 2022.