Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για στελέχη της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Νεπάλ στο πλαίσιο προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) διοργάνωσε, μεταξύ 15 και 17 Απριλίου, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων αντιπροσωπείας από υψηλόβαθμα στελέχη του ομόλογου φορέα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς του Νεπάλ. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του National Vigilance Center (NVC), στο πλαίσιο προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στελέχη της ΕΑΔ παρουσίασαν την αποστολή και τη δομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής για την περίοδο 2023-2027, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025 καθώς και τα οφέλη της συμμετοχής σε διμερή και πολυμερή σχήματα διεθνούς συνεργασίας.

Στελέχη της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων παρουσίασαν το ελεγκτικό έργο της Αρχής με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία διεξαγωγής των ελεγκτικών αποστολών και στη θεματική των δημοσίων έργων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέλυσαν πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης.