Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ημερίδα με θέμα «Ο Εσωτερικός Έλεγχος σύμβουλος και σύμμαχος της καλής διακυβέρνησης των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων» διοργανώνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας την Τετάρτη 10 Μάϊου 2023 και ώρα: 10:00 - 14:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο της ηγεσίας, όσο και των στελεχών των ΔΥΠΕ σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), καθώς και της προστιθέμενης αξίας του Εσωτερικού Ελέγχου στην ορθή διακυβέρνηση των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων που εποπτεύονται από αυτές.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιασθεί ο σημαντικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου ως εργαλείο πρόληψης και θωράκισης των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων, αλλά και βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα παρουσιαστεί το πως υλοποιείται στην πράξη το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τη σύσταση των ΜΕΕ στις ΔΥΠΕ ενώ θα αναδειχθούν θέματα που αφορούν στην ανεξαρτησία και αμεροληψία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και του ρόλου της ΜΕΕ στον φορέα, για την επίτευξη των στόχων αυτού.

Η Ημερίδα αυτή θα συμβάλλει στην κατανόηση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο, στις ΔΥΠΕ, θέτοντας τη βάση για την εφαρμογή του, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο επόμενης τεχνικής συνάντησης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των δομών υγείας.