Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                                                      05.08.2020

 

Θέμα: Διορισμός Συμβουλίου Διοίκησης της ΕΑΔ

 

Στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 31 Ιουλίου, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ο διορισμός του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 580/03.08.2020), κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου .

Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τον κ. Μενέλαο Τσουπλάκη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και ως μέλη την κ. Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Βασίλειο Κουγέα, Ομότιμο Καθηγητή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κ. Ανδρέα Παπαστάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, και τον κ. Νικόλαο Δουλαδίρη, ειδικό επιστήμονα στον Συνήγορο του Πολίτη.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ο Διοικητής 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Άγγελος Μπίνης