Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης για την τήρηση των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του COVID-19

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου αλλά και των δράσεών της για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των φορέων του δημοσίου σχετικά με την ανάγκη τήρησης των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, πραγματοποίησε επίσκεψη σε δύο σχολεία (28ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και 2ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας) και στη Δ’ Δ.Ο.Υ στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων το κλιμάκιο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Ε.Α.Δ. συναντήθηκε με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τα μέλη των συλλόγων διδασκόντων καθώς και με τη Διευθύντρια της Δ’ Δ.Ο.Υ., εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί προστασίας από τον COVID-19, με έμφαση στην ανάγκη της πιστής τήρησης των μέτρων στα σχολεία και στις δημόσιες Υπηρεσίες.

Τα στελέχη των φορέων ενημέρωσαν τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής για το επίπεδο τήρησης των μέτρων στις Υπηρεσίες τους, τις πρακτικές που ακολουθούν αλλά και τους προβληματισμούς τους αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την τήρηση των μέτρων στην πράξη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και επισημάνθηκαν καλές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται.

Από τις παραπάνω επισκέψεις διαφάνηκε η προστιθέμενη αξία της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των δημόσιων φορέων με τα στελέχη της Ε.Α.Δ. για θέματα ενημέρωσης, πρόληψης και βελτίωσης των διαδικασιών.

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των φορέων του δημοσίου και θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, με στόχο πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας και την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.