Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οριζόντιοι έλεγχοι κλιμακίων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Κρήτης με αντικείμενο την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού του συνόλου του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 2.975 εργαζομένων: οι 2.724 διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (2.603 εμβολιασμένοι και 121 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό περίπου 92%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ των μη ευρισκόμενων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στις δομές με επίδειξη εγγράφου στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές από τους υπευθύνους των δομών. Επιβλήθηκαν συνολικά οικονομικές κυρώσεις ύψους 10.000€

Σημειώνεται ότι κατά τη διενέργεια του ελέγχου στις παραπάνω δομές 39 είχαν υποβάλει αίτημα εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και 127 ήταν σε νόμιμη άδεια. Οι περιπτώσεις αυτές ελέγχονται διεξοδικά.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της επικράτειας με στόχο την προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που εξυπηρετούνται στις δομές αυτές.

Επισυνάπτονται χάρτης με απεικόνιση της γεωγραφικής κάλυψης των ελέγχων καθώς και αναλυτικός πίνακας αποτίμησης για το διάστημα από 19.08.2021 έως 08.09.2021

 

Καταγραφή 2 1