Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Εκλογή του Διοικητή της ΕΑΔ ως τακτικό μέλος στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης

O Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, εξελέγη τακτικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) του Δικτύου Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe, Network of Corruption Prevention Authorities), στο οποίο συμμετέχουν ήδη τριάντα (30) χώρες. Η σημαντική αυτή διάκριση για την ΕΑΔ ολοκληρώθηκε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του NCPA, η οποία έλαβε χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2021

Στην τοποθέτησή τους οι εκπρόσωποι της ΕΑΔ παρουσίασαν συνοπτικά το έργο και τις προτεραιότητες της Αρχής στους τομείς του ελέγχου, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης, ενώ τόνισαν την προστιθέμενη αξία της ενεργούς συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Τέλος, ευχαρίστησαν τα μέλη του Δικτύου για την εμπιστοσύνη τους, αφού μέσω της εκλογής του Διοικητή της ΕΑΔ στη Συντονιστική Επιτροπή αναγνωρίζεται και η σημαντική πρόοδος που κάνει η Ελλάδα στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς.