Επιλέξτε τη γλώσσα σας

31.03.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΑΔ διενεργεί σε όλη την επικράτεια ελέγχους συμμόρφωσης με τα μέτρα αποφυγής διασποράς του COVID-19 συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια της πολιτείας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού. Κλιμάκια Επιθεωρητών-Ελεγκτών σε διάστημα τριών ημερών επιχείρησαν σε 1150 σημεία ενδιαφέροντος έξι Δήμων της Αθήνας καθώς και στον Δήμο Θεσσαλονίκης διαπιστώνοντας ως προς τους 836 πολίτες που μετακινούνταν τα εξής: 

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 55%) ήταν ηλικίας μεταξύ 41-60 ετών με σχεδόν όλους να φέρουν βεβαιώσεις εργοδότη, που σημαίνει ότι ο λόγος μετακίνησης ήταν η εργασία, 

β) σημαντικό ποσοστό (περίπου 20%) ήταν ηλικίας 61-70 ετών δηλαδή μεγαλύτεροι σε ηλικία που έφεραν κυρίως χειρόγραφες βεβαιώσεις για να δικαιολογήσουν τη μετακίνησή τους και 

γ) ποσοστό (περίπου 20%) ήταν άτομα 11-30 ετών, γεγονός που δείχνει το υψηλό ποσοστό εφαρμογής των μέτρων από τους νέους.

Περιοχές διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης: 

 • ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3 ΚΛΙΜΑΚΙΑ)
 • ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α. Γενικές διαπιστώσεις:

 • Παιδικές χαρές: Βρέθηκαν κλειστές χωρίς πρόσβαση όπως ορίζει οι νόμος. 
 • Δημόσιες Υπηρεσίες (εξυπηρέτησης κοινού π.χ. ΚΕΠ, Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ): τηρούνταν οι αποστάσεις και υπήρχαν αναρτημένες σχετικές οδηγίες
 • Τράπεζες: Διαπιστώθηκε πως τηρούνταν οι αποστάσεις εσωτερικά και είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας και για τους πολίτες (με αντισηπτικά σε εμφανή σημεία στις εισόδους) αλλά και των εργαζομένων με ατομικά αντισηπτικά και σε αρκετές περιπτώσεις και γάντια. Αντίθετα στους εξωτερικούς χώρους που δεν τηρούνταν οι αποστάσεις μεταξύ των συναλλασσομένων και έγιναν συστάσεις. 

Β. Ειδικές διαπιστώσεις: 

Β.1. Καταστήματα-Τράπεζες 

 • 1 κατάστημα φυτών που βρίσκονταν ανοικτό επικαλέστηκε την ανάγκη ποτίσματος των φυτών και αφού έγινε σύσταση συντόμευσης έκλεισε.
 • Σε 22 εμπορικές επιχειρήσεις/τράπεζες έγιναν συστάσεις για την τήρηση των αποστάσεων κυρίως στον εξωτερικό χώρο αναμονής των πελατών/συναλλασσόμενων
 • Σε 2 επιχειρήσεις (1 πρατήριο και 1 take-away) οι εργαζόμενοι κάθονταν σε τραπεζοκαθίσματα χωρίς απόσταση και έγιναν συστάσεις από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ 

Β.2. Πολίτες μετακινούμενοι 

Σε σύνολο 836 πολιτών από τους οποίους ζητήθηκαν αποδείξεις εξόδου, εντοπίστηκαν 47 εξ αυτών χωρίς βεβαίωση κυκλοφορίας και ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές προέβησαν επίσης σε συστάσεις και παροχή οδηγιών, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, για τον τρόπο συμμόρφωσής τους με τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων.

Β.3. Άστεγοι

Εντοπιστήκαν 19 άστεγοι συμπολίτες μας, στους οποίους παρασχέθηκε ενημέρωση για τη δυνατότητα παροχής βοήθειας από τους οικείους Δήμους, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.

Η συνεργασία κατά τον έλεγχο με τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές ήταν συνολικά εξαιρετική με μία μόνο περίπτωση ήπιας αρνητικής συμπεριφοράς. Η ΕΑΔ συνεχίζει τους ελέγχους συμμόρφωσης σε όλη την επικράτεια. Μένουμε σπίτι. Περιορίζουμε τη διάδοση του κορωνοϊού. Στηρίζουμε την προσπάθεια των λειτουργών της Δημόσιας Υγείας                                                      

 

 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Ο Διοικητής

Άγγελος Μπίνης