Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι της ΕΑΔ ως προς την τήρηση της διαδικασίας εμβολιασμού σε ιδιωτικές κλινικές της Αττικής ,της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.

Οι Επιθεωρητές–Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετέβησαν την Παρασκευή, στις 15.01.2021 σε δέκα έξι (16) ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας: 1. Ευρωκλινική Αθηνών, 2. Λητώ Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο, 3. Ρέα Γυναικολογική Κλινική, 4. Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 5. Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία», 6. Mediterraneo Hospital, 7. Ιασώ, 8. Μητέρα Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική, 9. Ιατρικό Αθηνών, 10. Θεραπευτήριο Metropolitan General, 11. Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο Metropolitan, 12. Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο (θεσ/νικη), 13. Γενική Κλινική Euromedica (θεσ/νικη), 14. Άγιος Λουκάς (θεσ/νικη), 15. Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική, 16. Ολύμπιο Θεραπευτήριο-Γενική Κλινική Πατρών, με σκοπό την αξιολόγηση της τήρησης των διαδικασιών ελέγχου και των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά της Covid-19.

Από τα αρχικά ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία του εμβολιασμού. Περιπτώσεις μη προσέλευσης, αναβολής για ιατρικούς λόγους ή διαπίστωσης ύπαρξης αντισωμάτων αντιμετωπίστηκαν με τον εμβολιασμό επαγγελματιών που αναγράφονταν στις καταστάσεις εμβολιασμού των επόμενων ημερών.

Συνολικός αριθμός εμβολιασθέντων:

  • Αττική                2.160 άτομα
  • Θεσσαλονίκη        633 άτομα
  • Πάτρα                      65 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ:           2.858 άτομα

Διαπιστώσεις κατά τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου

ΡΕΑ Γυναικολογική Κλινική: Εμβολιάστηκαν 250 άτομα στο σύνολο, όσα και η αρχική ποσότητα εμβολίων που παρελήφθη βάσει της 1ης λίστας με τα άτομα προς εμβολιασμό. Η αρχική λίστα τροποποιήθηκε καθόσον εκδήλωσαν επιθυμία προς εμβολιασμό επιπλέον 370 εργαζόμενοι (250+370=620). Εν αναμονή παραλαβής εμβολίων.

Ιατρικό Αθηνών: Έξι (6) άτομα μετέθεσαν την ημερομηνία εμβολιασμού, σε τρία (3) άτομα διαπιστώθηκε αντένδειξη εμβολιασμού και ένα (1) άτομο βρέθηκε εγγεγραμμένο και σε άλλο φορέα.

Ιασώ: Έξι (6) άτομα εμβολιάστηκαν σε άλλο φορέα, σαράντα (40) δεν προσήλθαν, οπότε έγινε ο προβλεπόμενος επαναπρογραμματισμός. Παρουσιάστηκε αλλεργική αντίδραση σε εργαζόμενη, η οποία ανατάχθηκε επιτυχώς. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης συμβάντος.

Θεραπευτήριο Metropolitan General: Εμβολιάστηκαν άτομα εκτός του ημερήσιου προγραμματισμού, αλλά εντός της εγκεκριμένης συγκεντρωτικής λίστας προσωπικού.

Υγεία : Η διαδικασία εμβολιασμού κύλησε γρήγορα και κλήθηκαν προς εμβολιασμό  εργαζόμενοι επιπλέον του ημερήσιου προγραμματισμού.

Mediterraneo Hospital: Εμβολιάστηκα και εργαζόμενοι που ήταν στον προγραμματισμό της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους.

Ερρίκος Ντυνάν : Εμβολιάστηκαν 590 άτομα στο σύνολο όσα και η αρχική ποσότητα εμβολίων που παρελήφθη βάσει της 1ης λίστας των ατόμων προς εμβολιασμό. Η αρχική λίστα τροποποιήθηκε λόγω εκδήλωσης επιθυμίας προς εμβολιασμό, επιπλέον 268 εργαζομένων (590+268=858). Εν αναμονή παραλαβής εμβολίων.

Γενική Κλινική Euromedica Θες/νικη: Ένα (1) άτομο δεν εμβολιάστηκε λόγω ύπαρξης αντισωμάτων, ένα (1) λόγω μη καταχώρησης στην αρχική λίστα, δυο (2) άτομα λόγω εμβολιασμού σε προγενέστερη ημέρα. Δύο (2 )άτομα λόγω ιστορικού αλλεργιών και ένα άτομο (1) λόγω ίωσης.