Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση ελέγχων για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας για το διάστημα 22.10.2021-24.10.2021

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ διενήργησε από την Παρασκευή 22.10.2021 έως και την Κυριακή 24.10.2021, ελέγχους για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο καταγράφοντας υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τις διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, γεγονός που αντανακλά την αποδοχή των μέτρων και το υψηλό αίσθημα ευθύνης της ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τους διενεργηθέντες ελέγχους:

  • Από το σύνολο των 120 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) που ελέγχθηκαν δεν καταγράφηκε καμία παράβαση στο 93,3% των περιπτώσεων.
  • Από το σύνολο των 9 παραβάσεων που καταγράφηκαν:

-7 αφορούσαν σε μη ύπαρξη ή μη τήρηση του βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος,

-1 αφορούσε σε καπνίζοντα σε χώρο που απαγορευόταν το κάπνισμα

-1 αφορούσε σε μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής καπνίσματος (ύπαρξη σταχτοδοχείων) από την επιχείρηση.

  • Σε 1 ΚΥΕ διαπιστώθηκε παράβαση «Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου» και επιβλήθηκε αυξημένο πρόστιμο (2η Υποτροπή)
  • Βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.600€ ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία για τους διενεργηθέντες ελέγχους:

Παρασκευή 22.10.2021

Αθήνα (Κεραμεικός, Βοτανικός): Ελέγχθηκαν συνολικά δέκα (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες χωρίς να βρεθούν καπνίζοντες σε κανένα, ωστόσο σε ένα (1) ΚΥΕ επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000€ για μη τήρηση βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.

Περιστέρι: Ελέγχθηκαν συνολικά δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες χωρίς να βρεθούν καπνίζοντες σε κανένα, ωστόσο επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ σε καθένα εξ’ αυτών για μη τήρηση βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.

Θεσσαλονίκη: Ελέγχθηκαν συνολικά δεκαέξι (16) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες και διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.


 

Σάββατο 23.10.2021

Αθήνα (Γκάζι): Ελέγχθηκαν συνολικά έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες και διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Ελληνικό-Αργυρούπολη: Ελέγχθηκαν συνολικά δέκα (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες χωρίς να βρεθούν καπνίζοντες σε κανένα, ωστόσο επιβλήθηκαν πρόστιμα 1.500€ (3x500€) σε 3 ΚΥΕ. Συγκεκριμένα σε δύο (2) ΚΥΕ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500€ στο καθένα για μη τήρηση βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος και σε ένα (1) ΚΥΕ επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ για μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής καπνίσματος (ύπαρξη σταχτοδοχείων).

Θεσσαλονίκη: Ελέγχθηκαν συνολικά εννέα (9) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούσαν σε κέντρα διασκέδασης, κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε δύο (2) εξ’ αυτών και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 6.100€ (1x4.000€,1x100€, 1x2.000€). Ειδικότερα, σε μία (1) επιχείρηση, επιβλήθηκε πρόστιμο 100€ σε πελάτη που βρέθηκε να καπνίζει σε χώρο που ενέπιπτε στις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000€ (2η Υποτροπή). Σε δεύτερη επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000€ για μη τήρηση βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.

Βόλος: Ελέγχθηκαν συνολικά δέκα (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες και διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Τρίκαλα: Ελέγχθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες και διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Κυριακή 24.10.2021

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Ελέγχθηκαν συνολικά δεκατρία (13) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Διόνυσος: Ελέγχθηκαν συνολικά έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Ωρωπός: Ελέγχθηκαν συνολικά δέκα (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Λάρισα: Ελέγχθηκαν συνολικά δέκα (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε χώρους που εμπίπτουν στον αντικαπνιστικό νόμο συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλη την επικράτεια, με βασικό στόχο τη διαπίστωση ορθής τήρησης των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.