Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Μικτό κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α) της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε το διάστημα από 08/02/2021 έως 12/02/2021 ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Κω, σε φορείς όπως πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία, επιχειρήσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α. με αντικείμενο α) τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και β) τη διακρίβωση τήρησης ή μη της νομιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας των ως άνω φορέων, καθώς και την εν γένει οικονομική δραστηριότητά τους.

ΕΥΡHΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

Α. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κω, ελέγχθηκαν:

-Είκοσι ένα (21) καταστήματα λιανικού εμπορίου, δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένα (1) κατάστημα παροχής υπηρεσιών, όπου τα μέλη του κλιμακίου προέβησαν σε αυστηρές συστάσεις για την πιστή εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

-Οίκος Ευγηρίας, όπου πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος ορθής εφαρμογής των μέτρων της πανδημίας, χωρίς διαπίστωση παραβάσεων.

-Τοπικός Μορφωτικός-Πολιτιστικό Σύλλογος σχετικά με την τήρηση των διατάξεων περί ίδρυσης, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας αυτού.

Β. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, ελέγχθηκαν:

-Έντεκα (11) καταστήματα λιανικού εμπορίου, οχτώ (8) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένα (1) πολυκατάστημα – υπεραγορά, στα οποία πραγματοποιήθηκαν ισχυρές συστάσεις για την πιστή εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

-Οίκος Ευγηρίας, όπου πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος ορθής εφαρμογής των μέτρων της περιορισμού της πανδημίας, χωρίς διαπίστωση παραβάσεων.

-Δύο (2) τοπικοί Πολιτιστικοί ΣύλλογοιΣωματεία σχετικά με την τήρηση των διατάξεων περί ίδρυσης, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας αυτών.