Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχοι και επιβολή προστίμων για παράνομες βεβαιώσεις κίνησης κατόπιν διασταύρωσης με το σύστημα « ΕΡΓΑΝΗ»

Κλιμάκιο αποτελούμενο από Επιθεωρητές–Ελεγκτές της ΕΑΔ και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια ελέγχων στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας διαπίστωσε ότι σε επιχείρηση εστίασης και σε ένα ζαχαροπλαστείο-αρτοποιείο είχαν χορηγήσει βεβαιώσεις κίνησης κάνοντας χρήση ανακριβών στοιχείων. Η διασταύρωση των στοιχείων έγινε μέσω πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Συγκεκριμένα:

1. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000€ (2x500) στην εν λόγω επιχείρηση εστίασης διότι επέδειξε 2 βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων με ανακριβή στοιχεία.

Στον πρώτο εργαζόμενο της παραπάνω επιχείρησης επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300€, διότι κατελήφθη να επιδεικνύει βεβαίωση εργαζομένου που ο ΑΔΤ δεν συνέπιπτε με τον ΑΔΤ που επεδείχθη και στον δεύτερο το πρόστιμο επίσης των 300€ διότι επέδειξε βεβαίωση εργαζομένου με επωνυμία επιχείρησης της οποίας ΑΦΜ δεν συνέπιπτε με τα στοιχεία της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιπλέον το σημείο που αφορά το χρονικό διάστημα ισχύος είχε σβηστεί με διορθωτικό και ήταν αποτυπωμένη η ημερομηνία με σφραγίδα.

2. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500€ (3x500€) στην επιχείρηση ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας διότι κατελήφθη να έχει εκδώσει τρεις (3) βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων με μη έγκυρα στοιχεία ως προς το χρονικό διάστημα και με πολλαπλές χειρόγραφες διορθώσεις.

Στους τρεις (3) εργαζόμενους της παραπάνω επιχείρησης επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300€ στον καθένα διότι α) οι δύο επέδειξαν βεβαίωση κίνησης με χειρόγραφη διόρθωση επί του χρονικού διαστήματος αυτής β) ο τρίτος εργαζόμενος επέδειξε βεβαίωση κίνησης μη έγκυρη καθότι το χρονικό διάστημα δεν έφερε υπογραφή του εργοδότη.