Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΕΑΔ: Έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διενεργεί ελέγχους περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων με στόχο τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων αδικαιολόγητου πλουτισμού ή μη συμμόρφωσης με τις απαγορεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δημόσια θέση που κατέχουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα ή τα δημόσια καθήκοντα που ασκούν. Στο πλαίσιο αυτό, από πρόσφατους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

- Στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλου Υπουργείου και της συζύγου του εντοπίσθηκαν, κατά την ελεγχθείσα χρονική περίοδο, καταθέσεις εκτός μισθοδοσίας και τόκων συνολικού ποσού 193.000€, οι οποίες δεν αιτιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι οικογενειακές δαπάνες του υπαλλήλου για πέντε έτη δεν καλύπτονταν από τα οικογενειακά του εισοδήματα κατά συνολικό ποσό 147.000€, άγνωστης προέλευσης.

- Στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατά την ελεγχόμενη περίοδο υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, και της συζύγου του εντοπίσθηκαν καταθέσεις, εκτός μισθοδοσίας και τόκων, συνολικού ποσού 201.000,19€, οι οποίες δεν αιτιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.

Ενόψει των ανωτέρω, οι σχετικές εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, στον πειθαρχικώς Προϊστάμενο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αδικαιολογήτως κτηθέντων και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της.