Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, επιθεωρητές του ΣΕΠΕ και στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποίησε την Παρασκευή 19.11.2021 ελέγχους σε επιχειρήσεις των Δήμων Κορδελιού-Ευόσμου, Βόλου και Κορίνθου, με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 10.900€ και η ποινή της αναστολής λειτουργίας για 15 ημέρες σε δύο Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επίσης ελέγχθηκαν με την εφαρμογή Covid Free GR τα πιστοποιητικά εμβολιασμού/νόσησης 474 προσώπων.

Αποτίμηση κατά τον επιτόπιο έλεγχο:

Α. Στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους κατά τις βραδινές-πρώτες πρωινές ώρες σε συνολικά εννέα (9) επιχειρήσεις και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ΚΥΕ διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο πελάτη που δεν διέθετε έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ελέγχθηκαν συνολικά διακόσια εξήντα ένα (261) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (174) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR και επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο 300€ για μη κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Β. Στον Δήμο Βόλου το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους κατά τις βραδινές-πρώτες πρωινές ώρες σε συνολικά εννέα (9) επιχειρήσεις και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και συνολικά δεκαπέντε ημέρες αναστολή λειτουργίας διότι υπήρξε υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών που εξυπηρετούσε κέντρο διασκέδασης στον εσωτερικό του χώρο.

Ελέγχθηκαν συνολικά εκατόν σαράντα τέσσερα (144) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά εκατόν σαράντα τέσσερα (144) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR.

Γ. Στο Δήμο Κορίνθου το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους κατά τις βραδινές-πρώτες πρωινές ώρες σε συνολικά τέσσερις (4) επιχειρήσεις και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε ΚΥΕ, λόγω μη χρήση μάσκας από εξωτερικό συνεργάτη (dj), που προσέφερε υπηρεσίες μουσικής κάλυψης, επιπροσθέτως επιβλήθηκε 300€ στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο.

Σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά εκατόν πενήντα έξι (156) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR