Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επιθεωρητές –Ελεγκτές της ΕΑΔ την Κυριακή 07.11.2021 διενήργησαν επιτόπιους ελέγχους σε είκοσι οκτώ (28) εξεταστικά κέντρα ( Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Τρίπολη , Λάρισα Ηράκλειο ) διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), με σκοπό τη διακρίβωση της τήρησης των διαδικασιών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδαπούς.

Τα κλιμάκια των επιθεωρητών προχώρησαν, στον δειγματοληπτικό έλεγχο των παρουσιών των συμμετεχόντων (ταυτοποίηση των εξεταζομένων από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ και της ΕΑΔ), στη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων κατά του κορονοϊού (είσοδος στο εξεταστικό κέντρο με την επίδειξη α)πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωση διενέργειας αρνητικού μοριακού PCR έως και 72 ώρες πριν την εξέταση ή αρνητικού Rapid έως 48 ώρες πριν την εξέταση), στην επιτόπια παρατήρηση των σταδίων της διαδικασίας των εξετάσεων, καθώς και στην εποπτεία της συλλογής και ασφαλούς μεταφοράς των γραπτών στο ΕΚΔΔΑ.

Διαπιστώσεις κατά τον επιτόπιο έλεγχο:

  • Αποκλείστηκαν τρεις (3)υποψήφιοι γιατί δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού για covid 19 και ένας (1) γιατί δεν είχε έγκυρο μοριακό τεστ, σε εξεταστικά κέντρα της Αττικής και της Λάρισας.
  • Αποκλείστηκαν τρεις (3) υποψήφιοι γιατί δεν διέθεταν ατομικό δελτίο εξεταζόμενου σε εξεταστικά κέντρα της Αττικής και των Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν υλοποιήσει δράσεις ενίσχυσης της διαφάνειας που αφορούν στις διαδικασίες Πολιτογράφησης Αλλογενών και Ομογενών Αλλοδαπών, όπως η εκπόνηση έκθεσης διαχείρισης κινδύνου επί της διαδικασίας των εξετάσεων, η εκπόνηση εγχειριδίου συνέντευξης αλλά και η κατάρτιση Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας με σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας ακεραιότητας.