Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                                                                                                                                                                      04.05.2020

 

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποίησε στις 27-30 Απριλίου 2020 ελέγχους σε δέκα (10) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Προνοιακές Δομές και σε πέντε (5) Ιδιωτικές Κλινικές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Η Αρχή θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα τους ελέγχους συμμόρφωσης σε 85 ακόμα Φορείς Υγείας και Πρόνοιας με στόχο την άμεση ολοκλήρωση 100 ελέγχων σε όλη τη χώρα με την ενεργό εμπλοκή 120 Επιθεωρητών-Ελεγκτών. Αυτός ο ελεγκτικός κύκλος περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό δείγμα βάσει ανάλυσης κινδύνου και θα καλύψει συνολικά: 22 Ιδιωτικές Κλινικές, 17 Ιδιωτικές Κλινικές με Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, 21 Δομές Πρόνοιας και 40 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων .

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη συμμόρφωση των παραπάνω φορέων με τα μέτρα και τους κανόνες πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του SARS COV-2.

Αποτίμηση ελέγχων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομών Πρόνοιας

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν βάσει προγράμματος ελέγχου στη βάση των κανόνων που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ σχετικά με:

 • Διενέργεια Θερμομέτρησης
 • Προμήθεια Μέσων Προστασίας (μάσκες, γάντια , αντισηπτικά)
 • Εκπαίδευση προσωπικού για την Ορθή Χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ενημέρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
 • Καθαρισμός επιφανειών και χώρων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
 • Ύπαρξη αντισηπτικών στην είσοδο και στους κοινόχρηστους Χώρους 
 • Σήμανση στην είσοδο της Δομής για αποφυγή επισκεπτηρίων
 • Τήρηση της απαγόρευσης του επισκεπτηρίου 
 • Καταγραφή ύποπτων κρουσμάτων 
 • Θάλαμος απομόνωσης 
 • Τήρηση Διαδικασίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές κατέγραψαν φαινόμενα μη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και προχώρησαν σε αυστηρές συστάσεις στους υπεύθυνους των φορέων αυτών για την άμεση συμμόρφωσή τους με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα εντοπίστηκαν οι εξής παραβάσεις:

 • Μη διενέργεια θερμομέτρησης κατά την είσοδο (1 ΜΦΗ στην Αθήνα), 
 • Μη εκπαίδευση του προσωπικού στην ορθή χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (1 ΜΦΗ Αθήνα)
 • Μη ύπαρξη αντισηπτικών στην είσοδο και στους κοινόχρηστους χώρος (1 Προνοιακή Δομή στην Θεσσαλονίκη ) 
 • Μη τήρηση της απαγόρευσης του επισκεπτηρίου (1 ΜΦΗ στην Αθήνα)
 • Μη ύπαρξη διαδικασίας καταγραφής ύποπτου κρούσματος ( 3 ΜΦΗ και 1 Προνοιακή Δομή ,στην Αθήνα

Αποτίμηση ελέγχων σε 5 ιδιωτικές κλινικές: 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε η τήρηση κατά μεγάλο ποσοστό των κανόνων που ορίζει το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ σχετικά με:

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση Προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
 • Σήμανση στην είσοδο με οδηγίες για συμπτώματα αλλά και παροχή και χρήση Μ.Α.Π 
 • Θερμομέτρηση 
 • Αντισηπτικά στην είσοδο και στους κοινόχρηστους Χώρους 
 • Θάλαμος Απομόνωσης 
 • Έλεγχος Συμπτωμάτων Προσωπικού 
 • Επισκεπτήριο
 • Αναστολή τακτικών Χειρουργείων 
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – Αποστάσεις 
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Διαλογή, Αναγνώριση, Απομόνωση ύποπτου Κρούσματος
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Απομόνωση, Αιμοκάθαρση Ασθενούς ύποπτου για SARS COV-2

Οι επιθεωρητές προχώρησαν σε συστάσεις σε κλινική της Θεσσαλονίκης με Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που δεν είχε ενημερώσει και εκπαιδεύσει το προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, δεν διατηρούσε Αντισηπτικά στην είσοδο και στους κοινόχρηστους χώρους και δεν διέθετε Θάλαμο Απομόνωσης.

                                                                                                                                                                                                                                                 Εθνική Αρχή Διαφάνειας

                                                                                                                                                                                                                                                           Ο Διοικητής

                                                                                                                                                                                                                                                       Άγγελος Μπίνης