Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχοι της ΕΑΔ στα διόδια της Ελευσίνας - Επιβολή προστίμων για παράνομες βεβαιώσεις κίνησης κατόπιν διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Κλιμάκιο αποτελούμενο από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους στο σταθμό των διοδίων της Ελευσίνας, εχθές 24.04.2021, σε χίλια διακόσια είκοσι τρία (1223) οχήματα και επέβαλε πρόστιμα ύψους 2.000€ (4x500€) για επίδειξη μη έγκυρων βεβαιώσεων μετακίνησης, στις οποίες αναγράφονταν πλαστά ή ψευδή στοιχεία. Οι εν λόγω βεβαιώσεις διασταυρώθηκαν σε πραγματικό χρόνο από την κεντρική ομάδα υποστήριξης που στελεχώνεται από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ, με πρόσβαση στο σύστημα «Εργάνη» και σε άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο ουσιαστικός και πλήρης έλεγχος της ορθότητας και της γνησιότητας των στοιχείων των βεβαιώσεων, που οι ελεγχόμενοι επιδεικνύουν στα κλιμάκια ελέγχου της ΕΑΔ.

Το επόμενο διάστημα κατά τους ελέγχους θα αξιοποιηθούν και φορητοί σαρωτές εγγράφων, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων που αναγράφονται στις επιδεικνυόμενες βεβαιώσεις μετακίνησης με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δημόσιας πηγής και δεδομένων.

Την μεγάλη εβδομάδα οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τη σημαντική δουλειά που κάνουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ σε όλη την επικράτεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού κατά την περίοδο του Πάσχα με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.