Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι της ΕΑΔ ως προς την τήρηση της διαδικασίας εμβολιασμού σε ιδιωτικές κλινικές της Αττικής.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετέβησαν χθες, 12.01.2021, σε έξι (6) ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της Αττικής (Θεραπευτήριο Metropolitan General, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Ιατρικό Αθηνών, Metropolitan Hospital, Mediterraneo Hospital, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ) με σκοπό την αξιολόγηση της τήρησης των διαδικασιών ελέγχου και των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά της Covid-19. Τα στελέχη της Αρχής προχώρησαν σε επιθεώρηση των χώρων, ζήτησαν τις καταστάσεις των εργαζομένων και των λοιπών επαγγελματιών που συνεργάζονται με τους παραπάνω φορείς, τις καταστάσεις με το προσωπικό των φορέων αυτών που έχει δηλώσει επιθυμία για εμβολιασμό, καθώς και τον ημερήσιο προγραμματισμό εμβολιασμών ανά εμβολιαστική γραμμή. Από τα αρχικά ευρήματα δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στη διαδικασία του εμβολιασμού.

Επωνυμία Φορέα

Αριθμός εμβολιασθέντων

Γραμμές εμβολιασμού

«Μετροπόλιταν Τζένεραλ»

47

9

«Ερρίκος Ντυνάν»

105

4

«Ιατρικό Αθηνών»

235

7

«Metropolitan Hospital»

100

4

«MEDITERRANEO HOSPITAL»

15

1

«ΙΑΣΩ, Γενική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική»

123

5

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς σε όλη την επικράτεια με στόχο την επιτήρηση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.