Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι της ΕΑΔ ως προς την τήρηση της διαδικασίας εμβολιασμού σε ιδιωτικές κλινικές της Αττικής ,της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.

Οι Επιθεωρητές –Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετέβησαν στις 12-13.01.2021 σε δέκα έξι (16) ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας (Λητώ Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο, Ρέα Γυναικολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία», Mediterraneo Hospital, Ιασώ, Μητέρα Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική, Ιατρικό Αθηνών, Θεραπευτήριο Metropolitan General, Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο Metropolitan, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Γενική Κλινική Euromedica, Euromedica Κυανούς Σταυρός, Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική, Ολύμπιο Θεραπευτήριο- Γενική Κλινική Πατρών) με σκοπό την αξιολόγηση της τήρησης των διαδικασιών ελέγχου και των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά της Covid-19. Τα στελέχη της Αρχής προχώρησαν σε επιθεώρηση των χώρων, ζήτησαν τις καταστάσεις των εργαζομένων και των λοιπών επαγγελματιών που συνεργάζονται με τους παραπάνω φορείς, τις καταστάσεις με τους προς εμβολιασμό επαγγελματίες, καθώς και τον ημερήσιο προγραμματισμό εμβολιασμών ανά εμβολιαστική γραμμή. Από τα αρχικά ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία του εμβολιασμού.

Συνολικός αριθμός εμβολιασθέντων:

  • Αττική 610 άτομα
  • Θεσσαλονίκη 845 άτομα
  • Πάτρα 75 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ:        3.530 άτομα

Διαπιστώσεις κατά τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου

Ολύμπιο Θεραπευτήριο Πατρών: Η διαδικασία καταγραφής των εμβολιασθέντων κατά την πρώτη ημέρα έγινε χειρόγραφα καθότι τα tablets παρελήφθησαν την επόμενη ημέρα.

Euromedica Γενική Κλινική (Θεσ/νικη): Δεν πραγματοποιήθηκαν 13 εμβολιασμοί, λόγω μη ορθής καταχώρισης 11 ατόμων στην αρχική λίστα, ένας επαγγελματίας υγείας εμβολιάστηκε σε άλλο εμβολιαστικό κέντρο, δεν προσήλθε ένα άτομο.

Euromedica Κυανούς Σταυρός: Ένας (1) εμβολιασμός αναβλήθηκε για τις 14.01.2021, ένας (1) εμβολιασμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αλλεργίας, ένας (1) εμβολιασμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι ο εργαζόμενος είχε δηλωθεί και σε διαφορετικό εμβολιαστικό κέντρο.

Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο Metropolitan : Διαπιστώθηκε απόκλιση 21 ατόμων που εμβολιάστηκαν, μολονότι δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα προς εμβολιασμό που τέθηκε υπόψη του κλιμακίου ελέγχου. Η ταυτοποίησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θεραπευτήριο Metropolitan General: Προσήλθε προς εμβολιασμό προσωπικό που είχε προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα εμβολιασμού.

ΙΑΣΩ: Λειτούργησαν 4 εμβολιαστικές γραμμές αντί 5 όπως είχε προγραμματιστεί.

ΡΕΑ Γυναικολογική Κλινική: Μικρή επιβάρυνση του συστήματος κατά τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο η διαδικασία κύλισε ομαλά.

Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»: Ο αριθμός και τα στοιχεία των εμβολιασθέντων, όπως προκύπτουν από καταστάσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι του φορέα, διασταυρώνεται με τα στοιχεία που είχαν εισαχθεί στο σύστημα.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς σε όλη την επικράτεια παράλληλα με τη διασταύρωση της ορθότητας και της πληρότητας των στοιχείων που δηλώνονται στο κεντρικό σύστημα, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της διαδικασίας και να εντοπιστούν τυχόν περιστατικά που θα πρέπει να διερευνηθούν πιο διεξοδικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.