Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχοι της ΕΑΔ σε εμβολιαστικά κέντρα με αντικείμενο τη διαπίστωση της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας εμβολισμού κατά της COVID-19

Κατόπιν σχεδιασμού ελέγχων βάσει αξιολόγησης διακινδύνευσης, το διάστημα από 01.10.2021 έως 30.11.2021 κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε δέκα (10) εμβολιαστικά κέντρα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιώτες γιατροί) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Κρήτη, με αντικείμενο τη διαπίστωση της τήρησης ή μη της νόμιμης διαδικασίας εμβολιασμού κατά της COVID-19 και των κανόνων ορθής διενέργειας των εμβολιασμών, της τήρησης της υποχρέωσης του ιατρού για εμβολιασμό, καθώς και της τήρησης των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε σε εμβολιαστικό κέντρο- ιδιώτη γιατρού στην Αττική, ο οποίος είχε συμβληθεί με το Υπουργείο Υγείας και ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού για διενέργεια εμβολιασμού πολιτών είτε στο ιατρείο του είτε κατ’ οίκον, διαπιστώθηκε ότι:

 

  • Δεν τηρούσε τη διαδικασία ως προς τον ασφαλή χρόνο χορήγησης των εμβολίων, καθόσον περίπου το 35% των εμβολιασμών φέρεται να διενεργήθηκαν σε χρόνο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου χρόνου χορήγησης μετά την πρώτη διάτρηση του φιαλιδίου του εμβολίου, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κατασκευάστριας το εμβόλιο εταιρείας και των ως άνω Εγχειριδίων του Υπουργείου Υγείας.
  • Δεν τηρούσε την υποχρέωση συμπλήρωσης και υπογραφής του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό-Σύσταση Εντολής Εμβολιασμού», που προβλέπεται στα εγχειρίδια του Υπουργείου Υγείας «Εμβολιασμός από Ιδιώτη Ιατρό» & «Διαδικασία Διαχείρισης Εμβολίων από Ιδιώτες Ιατρούς»
  • Στο ιατρείο τηρούνταν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2

Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τυχόν ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για αξιολόγηση τυχόν πειθαρχικής ευθύνης του εμπλεκόμενου ιατρού, στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τις δικές τους ενέργειες.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται κατόπιν αξιολόγησης σχετικών καταγγελιών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις θεσμικές απαιτήσεις των διενεργούμενων εμβολιασμών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.