Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 24.04.2020

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αυτεπαγγέλτως και κατόπιν συνεννοήσεως με το Υπουργείο Υγείας διενήργησε έλεγχο στην Ιδιωτική Γενική Κλινική “Ταξιάρχαι”, που βρίσκεται στο Περιστέρι και στην οδό Πελοπίδα 19 με σκοπό τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της εν λόγω επιχείρησης με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών δημόσιας υγείας, με επίκεντρο την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης του SARS COV 2. 

Από τον επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών–Ελεγκτών κατεγράφησαν αρχικές διαπιστώσεις σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της ΙΓΝ και ιδιαίτερα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ενώ ζητήθηκαν και σειρά εγγράφων και λοιπών ελεγκτικών πειστηρίων.

Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για όλες τις ενέργειες υπάρχει επικοινωνία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και με το Υπουργείο Υγείας.

Η ΕΑΔ προγραμματίζει ελέγχους και σε άλλες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και ιδιωτικών δομών παροχής υπηρεσιών υγείας με αντικείμενο την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τους κανόνες και τα μέτρα αποφυγής διασποράς του ιού.

Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Ο Διοικητής

Άγγελος Μπίνη