Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κατόπιν καταγγελιών, η Περιφερειακή Υπηρεσία της ΕΑΔ στην Λάρισα σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία, διενήργησε έλεγχο, αναφορικά με τη νομιμότητα των διαδικασιών παραπομπής, συνταγογράφησης, εισαγωγής και συνθηκών νοσηλείας για κλειστή νοσηλεία ή ανοικτή φροντίδα ασφαλισμένων σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023.

Από τον έλεγχο, προέκυψε:

(α) συνταγογράφηση και εκτέλεση φαρμάκων στο Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων κατά τη νοσηλεία τους στο Κ.Α.Α., σε αντίθεση με:

  • τους όρους της αριθ. 8925/12.03.2012 σύμβασης του Κ.Α.Α. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία απαγόρευε τη συνταγογράφηση από εξωτερικούς ιατρούς για το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος νοσηλευόταν στο Κ.Α.Α. και
  • του άρθρ. 44 της αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/01.10.2018 υ.α., καθόσον απαγορεύεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπομπή εξετάσεων στα Κ.Α.Α. κλειστής νοσηλείας πριν το εξιτήριο. Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις εκτελέσεις φαρμάκων σε 27 από τους συνολικά 38 εξετασθέντες ασθενείς ανήλθε στα 6.063€, με μέσο όρο κόστους ανά νοσηλευόμενο 224,55€. Σε μια τάξη μεγέθους 100 νοσηλευόμενων υπολογίζεται οικονομική επιβάρυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύψους 455,55€ για χρονικό διάστημα εννέα μηνών σε μία μόνο μονάδα υγείας και

(β) ο μη αποκλεισμός των συνταγογραφήσεων και των εκτελέσεων φαρμάκων, αναλωσίμων και ιατρικών πράξεων (εξετάσεις, συνεδρίες φυσικοθεραπείας κ.α.) στους νοσηλευόμενους από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθόσον δεν υφίσταται διαδικασία ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων του με εκείνα της Η.ΔΙ.Κ.Α., ζημιώνοντας τον πρώτο.

Το κλιμάκιο Ελέγχου της Ε.Α.Δ. απέστειλε έγγραφο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να μεριμνήσει σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.Κ.Α. και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων, για την εφαρμογή λειτουργίας περιορισμού πρόσβασης «ηλεκτρονικού κλειδώματος» στο Α.Μ.Κ.Α. των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων και των Κ.Α.Α., ώστε να αποτρέπεται η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τη νοσηλεία των ασφαλισμένων.