Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο σε Πολυϊατρείο-Ιατρική Ετερόρρυθμη Εταιρεία  στον νομό Αττικής, με αντικείμενο τη διαπίστωση παροχής ιατρικών πράξεων (εμφύτευση μαλλιών) από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαπιστώσεις επιτόπιου ελέγχου:

  • Στο Δερματολογικό ιατρείο διενεργούνταν μεταμοσχεύσεις μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό, κατά παρέκκλιση σχετικών Αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ)
  • Λειτουργία του Δερματολογικού ιατρείου χωρίς την παρουσία του Επιστημονικά Υπεύθυνου Δερματολόγου- Αφροδισιολόγου κατά παρέκκλιση της Βεβαίωσης Λειτουργίας Ιδιωτικού Δερματολογικού - Αφροδισιολογικού Ιατρείου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στην οποία αναφέρεται ότι ο/η επιστημονικά υπεύθυνος/η θα πρέπει να παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του φορέα και σε περίπτωση απουσίας του/της δεν θα λειτουργεί το Δερματολογικό- Αφροδισιολογικό ιατρείο. Ο/Η επιστημονικά υπεύθυνος/η Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος εργαζόταν στην εταιρεία με καθεστώς Μερικής Απασχόλησης.
  • Η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών από εργαζόμενο/η που δεν διέθετε άδεια άσκησης επαγγέλματος κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

  • Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να ασκήσει τις κατά νόμο διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητές του
  • Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.